Indskoling: Din egn - dit Vadehav

Vadehavet er Danmarks største nationalpark, optaget på UNESCO's liste over verdensarv og er en vigtig del af Esbjerg Kommunes særlige naturliv.  
Vadehavets særlige landskab og natur skabes, når en milliard kubikmeter vand strømmer ind og ud i takt med tidevandets skiften. Ved lavvande er det en spændende oplevelse at bevæge sig ud på den tørlagte havbund, som kaldes vaden.

På trods af dets rolige udseende er Vadehavet den største vildmark i Europa, og det giver næring til mere end 10.000 plante- og dyrearter. På vaden er der et enormt mylder af liv, som er et livsnødvendigt spisekammer for omkring 15 millioner fugle på træk.

Din egn - dit Vadehav er målrettet indskolingen og det er muligt at finde det tilbud, der passer netop din klasse her:

Fiskeri- og Søfartsmuseet

Nationalparkskibet som eksternt læringsmiljø

Natur- og Kulturformidlingscentret Myrthuegård, MYRTHUE:

Vadehavscentret: 

For inspiration til forberedelse og efterbehandling af et besøg på et af formidlingsstederne anbefales at inddrage hjemmesiden Mit Vadehav