Gratis

Vadehavets dyreliv (3.- 4. klasse)

Fiskeri i Vadehavet

Beskrivelse

Kom med ud og få øjnene op for det fantastiske dyreliv, der findes på og i den flade vade.

Vi kigger efter planter på stranden samt fugle i området. Vi vil undervejs arbejde med tidevand og vandtemperatur. Vi sorterer, arbejder med bestemmelsesark og snakker om de dyr, vi finder.
Hvis det passer med tidevandet, kan vi fiske med rejehov. I godt vejr kan vi også fiske i bare tæer.

I forbindelse med forløbet vil vi komme i berøring med følgende Verdensmål:

14.2: Inden 2020 skal hav- og kystnære økosystemer beskyttes og forvaltes bæredygtigt for at undgå væsentlige negative indvirkninger, bl.a. ved at styrke deres modstandskraft og ved at genoprette dem for at opnå sunde og produktive have.

Forberedelse

MitVadehav.dk findes der mange spændende opgaver om Vadehavet. Her findes bl.a. ideer til forarbejdet under punktet ”introopgaver”.
Start med Forforståelse og brainstorm

Forbered disse emneord med eleverne: Hav, vade, strand, højvande, lavvande og temperatur.

Efterbehandling

Brug MitVadehav.dk som udgangspunkt for det videre arbejde.
Inddrag evt. flere fag i forløbet.

Mål

Natur/teknologi
Efter 4. klasse

Undersøgelse: Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger

  • Undersøgelser i naturfag
  • Naturen lokalt og globalt

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Myrthuegård, MYRTHUE
Myrtuevej 39
6710 Esbjerg V
Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100