Gratis

Krabben og dens liv (1.-2. klasse)

Beskrivelse

Turen går til Vadehavets blotlagte havbund, hvor der findes flere tidevandsrender. Her opholder en stor del af dyrelivet sig ved lavvande. Vi vil fiske med rejehov og undersøge faskinegårdenes pæle for krabber. De fangede krabber bringer vi med tilbage til vores naturskole, hvor vi vil snakke om krabbens opbygning, samt hvordan årets gang og en livscyklus ser ud for en krabbe.

I naturskolen vil vi sammen med børnene indrette et akvarium, der indeholder de ting en krabbe har brug for, for at kunne gemme sig, trække vejret mv., ligesom vi vil snakke om hvad krabber spiser.

Forberedelse

Forbered jer gerne på besøget på VADEHAVSCENTRET ved at bruge opgaver fra mitvadehav.dk. Fx kan I bruge opgaven “lær om strandkrabben”.

Efterbehandling

Efter besøget kan I derhjemme arbejde videre med opgaver fra mitvadehav.dk, fx “billedlotteri, vendespil og samtalekort med Vadehavets dyr”

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Natur/teknologi

Efter 2. klassetrin

Undersøgelse:
Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål

  • Undersøgelser i naturfag
  • Organismer

Modellering:
Eleven kan anvende naturtro modeller

  • Organismer

Kommunikation:
Eleven kan beskrive egne undersøgelser og modeller

  • Ordkendskab

I VADEHAVSCENTRETs undervisningsforløb arbejder eleverne med viden gennem oplevelser. Eleverne stiller selv spørgsmål og undersøger dagens emne gennem forsøg, aktiviteter og leg. Viden om Vadehavet og gode naturoplevelser er i fokus.

Sted
Vadehavscentret
Okholmvej 5
6760 Ribe
Undervisningsmateriale
Tilmelding

Skriv en mail til info [at] vadehavscentret [dot] dk for forespørgsel på tur.

Følgende oplysninger ønskes oplyst:

  • Ønsket tur, samt dato for hvornår turen ønskes afholdt
  • Skolens navn, antal elever og lærere samt klassetrin
  • Navn, e-mail og tlf.-nr. på kontaktperson
  • Skolens adresse

I må også gerne ringe til os på tlf. 75446161 og høre mere eller bestille en tur.