Gratis

Mandø tur-retur (1.-2. klasse)

Beskrivelse

Turen går til den lille Vadehavsø Mandø. Man skal køre med traktorbus over den tørre havbund for at komme til øen. På Mandø kan man opleve historiens vingesus i den gamle kirke fra 1639 og lære mere om livet på øen. Man kan også besøge vadefladerne, hvor eleverne kan afprøve diverse udstyr og metoder til at indsamle dyr fra både vandet og den tørre havbund. De øver sig i at iagttage og beskrive dyrene samt finde frem til hvilket dyr, der er blevet fundet - og hvordan er dyrene tilpassede til deres levesteder og hvad foretager dyrene sig egentlig i løbet af deres liv? Der arbejdes bl.a. med bestemmelsesnøgler og rejehov og gennem leg lærer eleverne om Vadehavets fødekæde.

I kan vælge at arbejde i dybden med nogle få arter, eller der kan arbejdes mere bredt med mange forskellige arter.

Forberedelse

Forbered jer gerne på besøget på VADEHAVSCENTRET ved at bruge opgaver fra mitvadehav.dk, fx ”Lær Vadehavsord” eller se intro-filmen fra ”Det store ta´selv bord".

Efterbehandling

Efter besøget kan I derhjemme arbejde videre med opgaver fra mitvadehav.dk, fx ”Foldebøger” eller ”Kvadratmeteren”.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Natur/teknologi

Efter 2. klassetrin

Undersøgelse:
Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål

  • Undersøgelser i naturfag
  • Organismer

Kommunikation:
Eleven kan beskrive egne undersøgelser og modeller

  • Ordkendskab

I VADEHAVSCENTRETs undervisningsforløb arbejder eleverne med viden gennem oplevelser. Eleverne stiller selv spørgsmål og undersøger dagens emne gennem forsøg, aktiviteter og leg. Viden om Vadehavet og gode naturoplevelser i fokus.

Sted
Vadehavscentret
Okholmvej 5
6760 Ribe
Undervisningsmateriale
Tilmelding

Skriv en mail til info [at] vadehavscentret [dot] dk for forespørgsel på tur. 

Følgende oplysninger ønskes oplyst:

  • Ønsket tur, samt dato for hvornår turen ønskes afholdt
  • Skolens navn, antal elever og lærere samt klassetrin
  • Navn, e-mail og tlf.-nr. på kontaktperson
  • Skolens adresse

I må også gerne ringe til os på tlf. 75446161 og høre mere eller bestille en tur.