Gratis

Vejret og Vadehavet (1.-2. klasse)

Vejret og vadehavet

Beskrivelse

I dette forløb vil eleverne undersøge vejret ved hjælp af  forskellige måleredskaber og små eksperimenter. Vi kommer til at arbejde med vejret generelt, og hvordan det påvirker området lokalt, hvor vi kommer ind over tidevand og stormfloder. 

I naturskolen kommer eleverne til at arbejde med og undersøge vind, tidevand og meget andet. Eleverne kommer blandt andet til at lave nogle måleredskaber, som skal bruges senere. 

På turen ud til havdiget kommer eleverne til at undersøge vejret og stormfloder gennem små lege og aktiviteter. Her kigger vi blandt andet på Stormflodssøjlen ved Mandø Ebbevej.

Forberedelse

Forbered jer gerne på besøget på VADEHAVSCENTRET ved at bruge opgaver fra mitvadehav.dk. Fx kan I bruge opgaven “Stormflod og stormflodssøjler” og “Tidevand og landskab - for de mindste.”

Efterbehandling

Efter besøget kan I derhjemme arbejde videre med opgaver fra mitvadehav.dk.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Natur/teknologi

Efter 2. klassetrin

Undersøgelse:
Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål

  • Undersøgelser i naturfag
  • Vand, luft og vejr

Modellering:
Eleven kan anvende naturtro modeller

  • Vand, luft og vejr

Perspektivering:
Eleven kan genkende natur og teknologi i sin hverdag

  • Vand, luft og vejr

Kommunikation:
Eleven kan beskrive egne undersøgelser og modeller

  • Ordkendskab

I VADEHAVSCENTRETs undervisningsforløb arbejder eleverne med viden gennem oplevelser. Eleverne stiller selv spørgsmål og undersøger dagens emne gennem forsøg, aktiviteter og leg. Viden om Vadehavet og gode naturoplevelser i fokus.

Sted
Vadehavscentret
Okholmvej 5
6760 Ribe
Undervisningsmateriale
Tilmelding

Skriv en mail til info@vadehavscentret.dk for forespørgsel på tur.

Følgende oplysninger ønskes oplyst:

  • Ønsket tur, samt dato for hvornår turen ønskes afholdt
  • Skolens navn, antal elever og lærere samt klassetrin
  • Navn, e-mail og tlf.-nr. på kontaktperson
  • Skolens adresse

I må også gerne ringe til os på tlf. 75446161 og høre mere eller bestille en tur.