Om ude.nu

Hvad er ude.nu?

Ude.nu et digitalt samlingssted for tilbud fra eksterne læringsmiljøer i Esbjerg Kommune til dagtilbud og skoler. På ude.nu kan dagplejere, pædagoger og lærere hurtigt og nemt få et overblik over mulighederne for at inddrage eksterne forløb i aktiviteter og undervisning, herunder orientere sig i læreplanstemaer og mål for hvert enkelt forløb.
 

Hvad kan ude.nu?

Navnet ude.nu er en kærlig hentydning fra de eksterne læringsmiljøer om at tage dagtilbudsbørn og skoleelever med ud. Det med afsæt i viden om at oplevelser ude i virkeligheden danner erindringer, forståelse og læring for livet. Punktummet i ude.nu er til fri fortolkning, og kun fantasien sætter grænser.

… ude i naturen nu

… ude i kulturen nu

… ude i virksomheden nu

… ude i verden nu

… ude i byen nu

… ude ved vandet nu

… ude at lære nu

… ude af de vante rammer nu

… ude hvor fremtiden begynder nu

 

Hvordan booker jeg et forløb?

Du booker et forløb ved at kontakte den aktør, der udbyder forløbet. Priserne kan du se under de enkelte forløb, og hvis der ikke står en pris, er det gratis.

 

Hvem står bag ude.nu?

Ude.nu drives af MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring og er udviklet i et nært samarbejde mellem de eksterne læringsmiljøer og Esbjerg Kommunes afdelinger inden for Kultur, Skole og Børn & Pædagogik. Hjemmesiden består af tilbud fra kommunale aktører og selvejende og private uddannelsesinstitutioner, foreninger og virksomheder.