MYRTHUE - Natur, Kultur & Læring

Præsentation

MYRTHUE tilbyder natur- og kulturformidling til kommunale dagtilbud og folkeskoler i Esbjerg Kommune samt til andre målgrupper. Ud over dagtilbudstjeneste og skoletjeneste tilbyder MYRTHUE arrangementer og guidede ture til borgere, såsom Nationalpark-/Marbækdag, personalearrangementer, foredrag mv.

MYRTHUE arbejder på mange niveauer med projektledelse, kompetenceudvikling og efteruddannelse af lærere, pædagoger, naturvejledere, formidlere, lærer- og pædagogstuderende samt andre.

På ude.nu har vi valgt at oprette alle MYRTHUEs steder som separate enheder ud fra et brugervenligt hensyn. 

Gældende for alle MYRTHUEs læringstilbud og læringsrum er, at de benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Stederne er: 

- Dagtilbudstjenesten Ribe 

- Digehytten

- Guldager Jernalderlandsby 

- Guldager Naturskole

- Havneskolen 

- Midtgård

- Myrthuegård

- MYRTHUE på Esbjerg Museum (i samarbejde med Sydvestjyske Museer)

- Skoletjenesten på Quedens Gaard (i samarbejde med Sydvestjyske Museer)

- Østskoven

Bemærk

MYRTHUE varetager redaktionen af ude.nu. Har du spørgsmål, ris eller ros, er du velkommen til at skrive til ude [dot] nu [at] esbjerg [dot] dk.

Kontakt
MYRTHUE - Natur, Kultur & Læring
7616 8100
Træffetid mandag-torsdag: 8.30-14.30, fredag: 8.30-13.30

Tilbud fra MYRTHUE - Natur, Kultur & Læring

Dagtilbud

Grundskole

Kursus