Introduktion til MYRTHUEs mange tilbud

Hverdagen hos snedkerfamilien

Beskrivelse

Få en introduktion til MYRTHUEs formidlingstilbud. Vi har mange steder og tilbud, og vi vil gerne lave en skræddersyet introduktion til jeres medarbejdergruppe.

Vi kan give et oplæg med afsæt i fotos på en PowerPoint i jeres institution/på jeres skole. Varigheden af oplægget aftaler vi nærmere, da det kan strække sig fra 45 minutter til 1½ time. Et oplæg til Dagtilbud varer min. 30 minutter.

Derudover kan vi supplere oplægget med en præsentation af ude.nu.

I kan også blive introduceret til vores tilbud på et af vores steder, hvor I selv bliver sat i sving og får små ”smagsprøver” på aktiviteter og praktiske øvelser. Tidsrammen vil afhænge af, om I kun vil introduceres for et eller få MYRTHUE steder, eller om det er dem alle: https://www.ude.nu/udbyder/myrthue 

En introduktion kan laves for en afdeling/ledergruppe eller en hel institution/skole. 

Nogle kombinerer også en introduktion med et personalearrangement på Myrthuegård: https://myrthue.esbjerg.dk/personalearrangementer

Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring for yderligere information

Tlf.nr. 76168100