Guldager Naturskole, MYRTHUE

Præsentation

Guldager Naturskole er Danmarks ældste naturskole og har til huse i den gamle stald i skovløberboligen. Formidlingsaktiviteterne foregår primært i skoven og ved søen, hvor eleverne gennem relevante aktiviteter og øvelser for årstiden lærer grundlæggende faglige begreber.

Guldager Naturskole har tilbud til alle klassetrin i folkeskolen, der spænder fra klassiske forløb om flora og fauna, til nye forløb med fokus på klimaproblematikker og fællesskab/teambuilding.

Herudover tilbyder Guldager Naturskole skræddersyede forløb til alle årgange samt Jagtstien til dagtilbud og børnehaveklasser.

Ved naturskolen er der mulighed for at overnatte i shelters, så der kan gennemføres forløb over to dage.

Entré

Guldager Naturskole er en del af MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring. MYRTHUEs formidlingssteder og -tilbud er kun for kommunale og selvejende dagtilbud og folkeskoler i Esbjerg Kommune.

Kontakt
Fælleskontoret MYRTHUE
7616 8100
Træffetid mandag-torsdag: 8.30-14.30, fredag: 8.30-13.30

Tilbud fra Guldager Naturskole, MYRTHUE

Dagtilbud

Grundskole