Gratis

Lejrskole ved Guldager Naturskole

Shelterplads ved Guldager Naturskole

Beskrivelse

Ved Guldager Naturskole i Guldager Plantage kan I få en lejrskole midt i naturen med fokus på natur og udeliv.

Overnatning foregår i shelters.

Programmet sammensætter vi i fællesskab. Det kan have fokus på skov, sø, klima eller noget helt andet.
Se de mange muligheder under Guldager Naturskole og læs nærmere om overnatning i informationsmaterialerne nedenfor.

Mål

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Guldager Naturskole, MYRTHUE
Guldager Stationsvej 105
6710 Esbjerg V
Undervisningsmateriale

Information om overnatning i Guldager

Information til lærere og pædagoger forud for overnatning i Guldager

Information til forældre forud for overnatning i Guldager

Samtalepunkter med forældre forud for overnatning i Guldager

Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100