Gratis

Nationalparkskibet som eksternt læringsmiljø

Beskrivelse

Vidste du at Nationalparkskibet ”Vadehavet” kan sejle ud som eksternt læringsmiljø til en vadeflade nær dig?

Her vil der være to muligheder: Eleverne kan gå i hold à 20-30 ud til skibet, som bliver lagt på vaden, alternativt kan op til 12 personer sejle med skibet på en dagstur.

Væggene på skibet er folieret med information om området, dyrelivet, historien mv og der er en væg kun med vadefugle, sæler og bunddyr, som kan danne baggrund for undervisning i opgaver fra Mit Vadehav. Herudover er der PC og skærm, så man kan se undervisningsfilm mv. Dog er der ikke wifi ombord på skibet.

Formidlingen kan være med de frivillige på skibet, som har kendskab til Vadehavet og sejlads, eller fra lærerens egen side. Dette aftales forud for turen.

Mål

Under et besøg på Nationalparkskibet er det oplagt at inddrage opgaver fra Mit Vadehav. Se nærmere under de udvalgte opgaver for Fælles Mål. 

Sted

Skibet kan ligge i Esbjerg, Ribe, ved Kammerslusen, ved Hjerting, ved Janderup Ladeplads eller på vaden ved en aftalt lokalitet.

Undervisningsmateriale
Tilmelding

Send en mail eller ring senest tre uger før ønsket besøg

Tlf.nr. 7254 3634