Gratis

Strandengens planter (3.-4. klasse)

Strandengens planter_Vadehavscentret

Beskrivelse

Hvad er en plante egentlig for en størrelse? De fleste ved, at planter er levende organismer - men hvad lever de af? I dette forløb gennemgår vi de vigtigste bestanddele af blomsterplanterne og deres funktion, før vi bevæger os ud på strandengen. På strandengen vokser der en hel del planter, som man kun finder her. De har nemlig en meget særlig fordel i forhold til andre blomsterplanter - de kan tåle at blive vandet med saltvand! På turen undersøger vi, hvor på strandengen planterne vokser - hvorfor mon de vokser der? Hvilke krav stiller omgivelserne til planterne? Der ses også nærmere på, hvor der vokser flest forskellige planter - og måske kan man ligefrem spise nogle af planterne? Vi øver os i at iagttage og lægge mærke til detaljer, som man kun kan se med lup samt at lære enkelte plantearters udseende og navne.

Forberedelse

Forbered jer gerne på besøget på VADEHAVSCENTRET ved at bruge opgaver fra mitvadehav.dk. Se fx Intro-filmen fra ”Det store ta´selv bord”, lav ”Lær Vadehavsloop” eller leg ”Vadehavet på hukommelsen”.

Efterbehandling

Efter besøget kan I derhjemme arbejde videre med opgaver fra mitvadehav.dk, lave en mini-bestemmelsesnøgle eller et herbarium med planter fra skolens område.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Natur/teknologi

Efter 4. klassetrin

Undersøgelse:
Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger

  • Undersøgelser i naturfag
  • Naturen lokalt og globalt

Perspektivering:
Eleven kan relatere natur og teknologi til andre kontekster

  • Naturen lokalt og globalt

I VADEHAVSCENTRETs undervisningsforløb arbejder eleverne med viden gennem oplevelser. Eleverne stiller selv spørgsmål og undersøger dagens emne gennem forsøg, aktiviteter og leg. Viden om Vadehavet og gode naturoplevelser i fokus.

Sted
Vadehavscentret
Okholmvej 5
6760 Ribe
Undervisningsmateriale
Tilmelding

Skriv en mail til info [at] vadehavscentret [dot] dk for forespørgsel på tur. 

Følgende oplysninger ønskes oplyst:

  • Ønsket tur, samt dato for hvornår turen ønskes afholdt
  • Skolens navn, antal elever og lærere samt klassetrin
  • Navn, e-mail og tlf.-nr. på kontaktperson
  • Skolens adresse

I må også gerne ringe til os på tlf. 75446161 og høre mere eller bestille en tur.