Gratis

Livet på det lave vand (3.-4. klasse)

Livet på det lave vand

Beskrivelse

Turen går til Vadehavets blotlagte havbund, hvor en stor del af dyrelivet ved lavvande opholder sig i tidevandsrenderne. Eleverne afprøver diverse udstyr og metoder til at indsamle dyr fra både vandet og den tørre havbund. De øver sig i at iagttage og beskrive dyrene samt finde frem til hvilket dyr, der er blevet fundet, og undervejs arbejdes der med at klassificere de ting, man finder i naturen. Der bliver også set nærmere på fødekæder og fødenet - hvor er de fundne dyrs pladser i dette samspil? Eleverne laver et Vadehavsakvarie, og der anvendes bl.a. bestemmelsesnøgler, rejehov og sigter.

I kan vælge at gå i dybden med få arter eller arbejde med mange forskellige arter eller måske opstille forventninger/hypoteser, som I tester i felten.

Forberedelse

Forbered jer gerne på besøget på VADEHAVSCENTRET ved at bruge opgaver fra mitvadehav.dk. Se fx Intro-filmen fra ”Det store ta´selv bord”, lav ”Forforståelse og brainstorm” eller leg ”Fødekædestratego”.

Efterbehandling

Efter besøget kan I derhjemme arbejde videre med opgaver fra mitvadehav.dk, lave en mini-bestemmelsesnøgle eller en fotoudstilling om jeres tur.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Natur/teknologi

Efter 4. klassetrin

Undersøgelse:
Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger

  • Undersøgelser i naturfag
  • Naturen lokalt og globalt

Kommunikation:
Eleven kan beskrive enkle naturfaglige og teknologiske problemstillinger

  • Ordkendskab

I VADEHAVSCENTRETs undervisningsforløb arbejder eleverne med viden gennem oplevelser. Eleverne stiller selv spørgsmål og undersøger dagens emne gennem forsøg, aktiviteter og leg. Viden om Vadehavet og gode naturoplevelser i fokus.

Sted
Vadehavscentret
Okholmvej 5
6760 Ribe
Undervisningsmateriale
Tilmelding

Skriv en mail til info [at] vadehavscentret [dot] dk for forespørgsel på tur. 

Følgende oplysninger ønskes oplyst:

  • Ønsket tur, samt dato for hvornår turen ønskes afholdt
  • Skolens navn, antal elever og lærere samt klassetrin
  • Navn, e-mail og tlf.-nr. på kontaktperson
  • Skolens adresse

I må også gerne ringe til os på tlf. 75446161 og høre mere eller bestille en tur.