Gratis

Vadehavets dyreliv (1.-2. klasse)

Elever på vaden

Beskrivelse

Kom med ud og få øjnene op for det fantastiske dyreliv, der findes på og i den flade vade.

Fra Myrthuegård går vi ud til vaden ved lavvande med diverse feltudstyr. Her skal eleverne grave i den tørlagte vade og undersøge dyrelivet . Vi laver i fællesskab små forsøg med alger, og på land kigger vi efter planter samt fugle i området. Undervejs arbejder vi med fødekæder og tidevand. Vi sorterer, arbejder med bestemmelsesark og snakker om de dyr, vi finder. Vi kan også arbejde med at tegne dyrene eller kreere landart på denne tur.
Hvis det passer med tidevandet, kan vi fiske med rejehov. I varme perioder kan eleverne gå på den tørlagte vade i bare tæer.

I forbindelse med forløbet vil vi komme i berøring med følgende Verdensmål:

14.2: Inden 2020 skal hav- og kystnære økosystemer beskyttes og forvaltes bæredygtigt for at undgå væsentlige negative indvirkninger, bl.a. ved at styrke deres modstandskraft og ved at genoprette dem for at opnå sunde og produktive have.

Forberedelse

MitVadehav.dk findes der mange spændende opgaver om Vadehavet. Her findes mange ideer til forarbejdet bl.a. under ”introopgaver”.
Start med Forforståelse og brainstorm

Forbered disse emneord med eleverne: Hav, vade, strand, højvande, lavvande, temperatur, krabber og muslinger.

Efterbehandling

Brug Mit Vadehav.dk som udgangspunkt for det videre arbejde. Brug fx Lær om strandkrabben og Lær om sandorm og børsteorm. Eleverne kan lave en foldebog eller e-bog som opfølgning.
Inddrag evt. flere fag i forløbet.

Mål

Natur/teknologi
Efter 2. klasse

Undersøgelse: Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål

  • Undersøgelser i naturfag
  • Organismer

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Myrthuegård, MYRTHUE
Myrtuevej 39
6710 Esbjerg V
Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100