Gratis

Dissektion (1.-2. klasse)

Beskrivelse

I dette forløb undersøger eleverne et udvalgt dyrs anatomi og tilpasninger til det miljø det lever i. Dyret kan være fx en fisk eller en fugl, eller et andet dyr vi har til rådighed på dagen.

Sammen med naturvejlederen starter eleverne med at undersøge dyrets ydre, og sammenligne med vores egen krop. Hvilke funktioner har de enkelte dele? Og hvilke behov har dyret, som skal opfyldes? Herefter dissekerer naturvejlederen dyret og ser sammen med eleverne nærmere på dyrets indre. Vi finder frem til de forskellige indre organer og snakker om deres funktion. Efter dissektionen laves aktiviteter og lege omhandlende dagens dyr.

Forberedelse

Forbered jer gerne på besøget på VADEHAVSCENTRET ved at bruge opgaver fra mitvadehav.dk. Det er en god idé at forberede sig ved at snakke og lave opgaver om dagens dyr. Hvis der arbejdes med fugle, kan I fx bruge fortællebøgerne om strandskaden og præstekrave. I kan også lave toiletrullekikkerter og tage på fugletur omkring skolen. Eller leg legen “På træk med ryleflokken”.

Efterbehandling

Efter besøget kan I derhjemme arbejde videre med opgaver fra mitvadehav.dk

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Natur/teknologi

Efter 2. klassetrin

Undersøgelse:
Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål

  • Undersøgelser i naturfag

Modellering:
Eleven kan anvende naturtro modeller

  • Organismer

Perspektivering:
Eleven kan genkende natur og teknologi i sin hverdag

  • Organismer

Kommunikation:
Eleven kan beskrive egne undersøgelser og modeller

  • Ordkendskab

I VADEHAVSCENTRETs undervisningsforløb arbejder eleverne med viden gennem oplevelser. Eleverne stiller selv spørgsmål og undersøger dagens emne gennem forsøg, aktiviteter og leg. Viden om Vadehavet og gode naturoplevelser i fokus.

Sted
Vadehavscentret
Okholmvej 5
6760 Ribe
Undervisningsmateriale
Tilmelding

Skriv en mail til info [at] vadehavscentret [dot] dk for forespørgsel på tur.

Følgende oplysninger ønskes oplyst:

  • Ønsket tur, samt dato for hvornår turen ønskes afholdt
  • Skolens navn, antal elever og lærere samt klassetrin
  • Navn, e-mail og tlf.-nr. på kontaktperson
  • Skolens adresse

I må også gerne ringe til os på tlf. 75446161 og høre mere eller bestille en tur.