Gratis

Sælerne i Vadehavet (3.-4. klasse)

Sælerne i Vadehavet_Vadehavscentret

Beskrivelse

Langs Danmarks kyster kan man være heldig at se sæler. Ved Vadehavet er mulighederne særligt gode. Her ligger sælerne og hviler på sandbanker ved lavvande. Vadehavet byder på to forskellige sælarter - den meget almindelige spættet sæl og den noget større gråsæl, som ikke er helt så talrig. På denne tur tager vi traktorbussen til Mandø, hvorfra vi går ud over vaden til en af stedets store sælbanker. Sælbanken er afskåret fra vaden af en dyb tidevandsrende, så vi kan i ro og mag stå på den ene side og iagttage sælerne på den anden side af renden. Der medbringes teleskoper, så vi kan se dem helt tæt på. Sælerne er de største rovdyr i Vadehavet, og selvom de er pattedyr, er de utroligt godt tilpassede til livet i vand. På turen gennemgår vi nogle af disse tilpasninger og sammenligner med vores egne evner. Hvordan ville vi klare livet som sæl? Gåturen er knap 6 km i alt.

Forberedelse

Forbered jer gerne på besøget på VADEHAVSCENTRET ved at bruge opgaver fra mitvadehav.dk, fx ”Fødekæder i Vadehavet”, ”Sæler ved Vadehavet” eller se intro-filmen fra ”Det store ta´selv bord”

Efterbehandling

Efter besøget kan I derhjemme arbejde videre med opgaver fra mitvadehav.dk, fx ”Foldebøger” eller ”Kvadratmeteren”.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Natur/teknologi

Efter 4. klassetrin

Undersøgelse:
Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger

  • Naturen lokalt og globalt

Kommunikation:
Eleven kan beskrive enkle naturfaglige og teknologiske problemstillinger

  • Ordkendskab

I VADEHAVSCENTRETs undervisningsforløb arbejder eleverne med viden gennem oplevelser. Eleverne stiller selv spørgsmål og undersøger dagens emne gennem forsøg, aktiviteter og leg. Viden om Vadehavet og gode naturoplevelser i fokus.

Sted
Vadehavscentret
Okholmvej 5
6760 Ribe
Undervisningsmateriale
Tilmelding

Skriv en mail til info [at] vadehavscentret [dot] dk for forespørgsel på tur. 

Følgende oplysninger ønskes oplyst:

  • Ønsket tur, samt dato for hvornår turen ønskes afholdt
  • Skolens navn, antal elever og lærere samt klassetrin
  • Navn, e-mail og tlf.-nr. på kontaktperson
  • Skolens adresse

I må også gerne ringe til os på tlf. 75446161 og høre mere eller bestille en tur.