Gratis

Livet på det lave vand (børnehaveklasse)

Beskrivelse

Turen går til Vadehavets blotlagte havbund, hvor der findes flere tidevandsrender. Her opholder en stor del af dyrelivet sig ved lavvande. Eleverne afprøver diverse udstyr og metoder til at indsamle dyr fra både vandet og den tørre havbund. De øver sig i at iagttage og beskrive dyrene samt finde frem til hvilket dyr, der er blevet fundet - og hvordan er dyrene tilpassede til deres levesteder og hvad foretager dyrene sig egentlig i løbet af deres liv? Eleverne laver deres eget Vadehavsakvarie, og der arbejdes bl.a. med bestemmelsesnøgler og rejehov. Gennem lege lærer børnene om fødekæder i Vadehavet.

I kan vælge at arbejde i dybden med nogle få arter, eller der kan arbejdes mere bredt med mange forskellige arter.

Forberedelse

Forbered jer gerne på besøget på VADEHAVSCENTRET ved at bruge opgaver fra mitvadehav.dk, fx ”Lær Vadehavsord” eller se intro-filmen fra ”Det store ta´selv bord”

Efterbehandling

Efter besøget kan I derhjemme arbejde videre med opgaver fra mitvadehav.dk, fx ”Foldebøger”, ”Mit Vadehav-malebog” eller ”Vadehavssang”.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Efter Børnehaveklassen

Naturfaglige fænomener:
Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen

  • Dyr og planter
  • Bæredygtighed
  • Naturnysgerrighed

Krop og bevægelse:
Eleven kan foretage valg, der styrker og udvikler kroppen

  • Fysisk aktivitet
  • Bevægelse og leg

I VADEHAVSCENTRETs undervisningsforløb arbejder eleverne med viden gennem oplevelser. Eleverne stiller selv spørgsmål og undersøger dagens emne gennem forsøg, aktiviteter og leg. Viden om Vadehavet og gode naturoplevelser er i fokus.

Sted
Vadehavscentret
Okholmvej 5
6760 Ribe
Undervisningsmateriale
Tilmelding

Skriv en mail til info [at] vadehavscentret [dot] dk for forespørgsel på tur.

Følgende oplysninger ønskes oplyst:

  • Ønsket tur, samt dato for hvornår turen ønskes afholdt
  • Skolens navn, antal elever og lærere samt klassetrin
  • Navn, e-mail og tlf.-nr. på kontaktperson
  • Skolens adresse

I må også gerne ringe til os på tlf. 75446161 og høre mere eller bestille en tur.