Midtgård - et økologisk formidlingssted, MYRTHUE

Præsentation

Midtgård drives som et økologisk landbrug med årstidsbaserede formidlingsaktiviteter til dagtilbud og skoler. På gården kan man komme helt tæt på bondegårdsdyr som heste, grise, får, geder, høns, ænder og gæs, og i sommermånederne møder man også køer på marken. Alle dyrene og Midtgårds mange naturtyper –1000-års skoven, køkkenhaven, engen, marken, overdrev, bæk og sø – indgår naturligt i formidlingen. Nær gården er indrettet et særligt krible krable-område.

Midtgård har tilbud til alle aldersgrupper, fra dagtilbud til udskoling.

Entré
Midtgård er en del af MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring. MYRTHUEs formidlingssteder og -tilbud er kun for kommunale og selvejende dagtilbud og folkeskoler i Esbjerg Kommune.
Kontakt
Midtgård - et økologisk formidlingssted
7616 3740
Træffetid mandag-fredag kl. 8.00-15.00

Tilbud fra Midtgård - et økologisk formidlingssted, MYRTHUE

Dagtilbud

Grundskole

Et skræddersyet forløb

Periode: 01.03.2019 - 31.12.2019

Udbyder: Midtgård - et økologisk formidlingssted, MYRTHUE

Emne: Film, musik, teater og dans, Naturrum og overnatning, Sundhed og bevægelse, Innovation og entreprenørskab, Historie og religion, Kunst, arkitektur og design, Litteratur, sprog og medier, Samfund, Natur og friluftsliv, Teknologi og science, Energi og offshore, Erhvervsliv, Miljø og bæredygtighed, Trivsel og fællesskab

Læs mere

Skræddersyet tilbud