Midtgård - et økologisk formidlingssted, MYRTHUE

Præsentation

Midtgård drives som et økologisk landbrug med årstidsbaserede formidlingsaktiviteter til dagtilbud og skoler. På gården kan man komme helt tæt på bondegårdsdyr som heste, grise, får, geder, høns, ænder og gæs, og i sommermånederne møder man også køer på marken. Alle dyrene og Midtgårds mange naturtyper –1000-års skoven, køkkenhaven, engen, marken, overdrev, bæk og sø – indgår naturligt i formidlingen. Nær gården er indrettet et særligt krible krable-område.

Midtgård har tilbud til alle aldersgrupper, fra dagtilbud til udskoling.

Entré

Midtgård er en del af MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring. MYRTHUEs formidlingssteder og -tilbud er kun for kommunale og selvejende dagtilbud og folkeskoler i Esbjerg Kommune.

Kontakt
Midtgård - et økologisk formidlingssted
7616 8100
Træffetid mandag-torsdag: 8.30-14.30, fredag: 8.30-13.30

Tilbud fra Midtgård - et økologisk formidlingssted, MYRTHUE

Dagtilbud

Grundskole