Gratis

Maren Spliids: heks, offer eller heltinde?

Beskrivelse

Et undervisningsforløb om de danske hekseprocesser.

Hekseforfølgelserne i 15- og 1600-tallet er en mørk periode i Danmarks (og Europas) historie. I Europa blev cirka 50.000 kvinder og mænd henrettet for trolddom, og i Danmark var det cirka 1000 mennesker.  Men hvorfor opstod hekseprocesserne? Og hvordan foregik de?

På museet skal eleverne arbejde med årsagerne til hekseprocesserne og alle de forskellige mennesker, som var involveret i processerne. Herunder Kong Chr. IV, der er berømt for sine mange bygninger og for at have ført adskillige krige, men som også var den konge, der fik størst betydning for hekseprocesserne i Danmark. Han involverede sig personligt i flere af sagerne, blandt andet sagen om Maren Spliids.

Eleverne skal arbejde med historiske kilder, billeder og genstande, samt analysere symboler og opføre et læseteater om Maren Spliids’ retssag.

Eleverne arbejder også med den efterfølgende historiebrug, der knytter sig til historien om Maren Spliids.

Undervisningsforløbet foregår både på museet og rundt i Ribes gader, hvor vi besøger nogle af de historiske steder, der fik betydning under hekseprocessen mod Maren Spliids.

Aktiviteten kræver forberedelse hjemmefra (se nedenfor).

Aktiviteter

Jeres formidler byder velkommen ved indgangen til HEX! Museum of Witch Hunt i Sortebrødregade 1, i Ribes midtby.

Eleverne introduceres til tiden gennem forskellige aktiviteter i Renæssancestuen fra 1583. Derefter går vi op på museet og arbejder med udvalgte dele af udstillingen i grupper og ser en lille animation om hekseforfølgelse. Dernæst skal vi ud i Ribes gader og opføre læseteatret. Eleverne få alle en sort kappe på, som skal bæres ude i byen. Husk at have tøj på efter vejret. Tilbage på museet laver vi en fælles afrunding og ser museets film om Maren Spliids.

Undervejs i forløbet holder vi en lille pause, hvor der er mulighed for at spise madpakke og kigge i museumsbutikken.

Forberedelse

Før besøget skal eleverne have lidt introduktion til renæssanceperioden, og de skal også have tid til at forberede jer på læseteatret.

Sådan gør du som lærer:

 • Vis eleverne sjette afsnit i DR-serien ”Historien om Danmark” . Det hedder ’6: Reformation og renæssance’.
   
 • Eleverne skal nu arbejde med det infohæfte, vi har lavet til eleverne. Vi har beskrevet, hvordan du gør i ROLLELÆSNING TIL INTRO.
   
 • I skal bruge rollelæsning fra Cooperative Learning. Print INFOHÆFTE ELEV (introfolder) til hver elev og ROLLEKORT til hver gruppe. 
   
 • Nu skal I arbejde med læseteateret om Marens Spliids. Print LÆSETEATER ELEV og fordel rollerne. Du kan få et overblik via ANTAL REPLIKKER. Læs og øv jer.
   
 • Inden I kommer, skal eleverne inddeles i arbejdsgrupper, som de skal bruge under besøget på museet. Dem finder du her VEJLEDNING Maren Spliids.
Efterbehandling

Efter forløbet i Ribe skal eleverne arbejde med, hvordan eftertiden husker Maren Spliids og de andre hekse, der blev brændt på bålet.

Sådan gør du som lærer:

 • Læs LØSARK Maren Spliids VEJLEDNING
   
 • Print til eleverne og gennemgå dokumentet i fællesskab.
   
 • Inddel eleverne i 4 grupper. Print det dertil hørende ARBEJDSHÆFTE ELEV (1-4) til hver gruppe. 
   
 • Print Tidslinje og hæng den op i klassen.
   
 • Gennemgå i fællesskab afsnittene ’Maren Spliids i eftertiden’, ’Tidslinjen’ og ’Historisk overblik’ i arbejdshæftet inden eleverne går i gang med gruppearbejdet.
   
 • Afslut med fremlæggelse og spørgsmålene til ’fælles opsamling’.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

DANSK
Efter 9. klassetrin

Kommunikation: Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer.

 • Dialog
 • Krop og drama
   

HISTORIE
Efter 9. klassetrin

Kronologi og sammenhæng: Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger.

 • Kronologi, brud og kontinuitet
 • Det lokale, regionale og globale
 • Historiekanon (Reformationen og Chr. IV)

Kildearbejde: Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger.

 • Sprog og skriftsprog

Historiebrug: Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid.

 • Historiske scenarier
 • Historisk bevidsthed
   

KRISTENDOMSKUNDSKAB
Efter 9. klassetrin

Livsfilosofi og etik: Eleven kan forholde sig til den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper.

 • Livsfilosofi
 • Etik

Kristendom: Eleven kan forholde sig til, hvad kristendom er og til hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark.

 • Kristendommens historie
 • Kristne grundbegreber

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Skoletjenesten på Quedens Gaard, MYRTHUE og Sydvestjyske Museer
Sortebrødregade 5
6760 Ribe
Undervisningsmateriale

Vejledning til læreren

Infohæfte (introfolder) - print til hver elev

Rollekort - print til hver gruppe

Læseteater - print til hver elev

Arbejdshæfte 1 - print til hver elev i gruppe 1

Arbejdshæfte 2 - print til hver elev i gruppe 2

Arbejdshæfte 3 - print til hver elev i gruppe 3

Arbejdshæfte 4 - print til hver elev i gruppe 4

Tidslinje - print til ophæng i klassen

Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100