Gratis

Hverdagen hos Kesse og Kjerstine (4.-6. kl)

Foto af gammel høvlebænk fra 1800 tallet

Beskrivelse

Vi befinder os i tiden omkring 1890. I Sortebrødregade 5 bor snedkermester Christian Knudsen, i daglig tale kaldet snedker Kesse, med sin kone Kjerstine. Kesse er velanset i byen og holder oven i købet tegneskole for byens snedkerlærlinge.

Kesses lærlinge indføres i perspektivtegning og snittearbejde. Drengene oplever gennem arbejdet forskellen på den teoretiske viden (tegneskolen) og mesterlære (udformning af smørekniv).

I køkkenet har Kjerstine brug for hjælp fra pigerne til at tænde op i brændekomfuret, lave smagsprøver, huslige gøremål og håndarbejdssyslerier. 

Forberedelse

Læs ”Faktællearket”, som du finder i boksen Undervisningsmaterialer nedenfor

Efterbehandling

Pigerne forbereder en mundtlig fremlæggelse, der skal afholdes i den lokale ”husmoderforening”. Indhold og budskab er at fortælle om deres håndarbejdssyslerier hos Kjerstine, så flere derved får kendskab til og glæde af at kunne et håndarbejde.

Drengene skal skrive en avisartikel til Ribe Stiftstidende, hvori de fortæller om den fantastiske nyhed, at snedkermesteren har etableret tegneskole for snedkerlærlingene i byen.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Dansk
Efter 6. klassetrin

Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer

  • Fremstilling
  • Præsentation og evaluering

Kommunikation: Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer

  • Dialog
  • Krop og drama

Historie

Efter 6. klassetrin

Historiebrug: Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum

  • Konstruktion og historiske fortællinger
  • Historisk bevidsthed

Håndværk og design

Efter 4./5./6. klassetrin

Design: Eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling

  • Ideafprøvning
  • Produktrealisering

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Skoletjenesten på Quedens Gaard, MYRTHUE og Sydvestjyske Museer
Sortebrødregade 5
6760 Ribe
Undervisningsmateriale

Faktælleark

Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100