Gadens Stemmer

Beskrivelse

Undervisningsforløb i faget dansk om hjemløshed 

Et undervisningsforløb om udsathed i 7-10. klasse kan indeholde flere fælles mål for faget dansk.

Undervisningsforløbet er fortrinsvist lavet med udgangspunkt i hjemløshed. I dette forløb er der særligt fokus på litterær læsning:

Aktiviteter

En byvandring med Gadens Stemmer varer 90 minutter. Klassen møder guiden på den konkrete turs startsted. Jeres guide har – eller har haft – hjemløshed, stofbrug, sexhandel, anbringelser eller psykisk sårbarhed som en del af livet og fortæller på byvandringens typisk 5-6 stops sin personlig historie. Eleverne kan naturligvis stille spørgsmål undervejs og ved turens afslutning.

Eleverne får på turen konkrete billeder på et liv som udsat og årsagen til det, samt indsigt i de tilbud der er til udsatte. De får også konkret viden på godt og ondt indsigt i velfærdssamfundets og frivilligorganisationers tilbud til udsatte. Det kan fx være beretningen om, hvordan det er at komme ud af et stofmisbrug – og falde i igen – hvor en guide har boet på gaden, benyttet væresteder og herberger eller hvordan det er at blive anbragt på institution som barn.

En tur med Gadens Stemmer giver plads til refleksion om årsager til udsathed og mindsker fordomme om udsatte når de på den udsattes egen hjemmebane og i øjenhøjde taler med en af personerne bag statistikkerne om hjemløshed, stofbrug etc.

Forberedelse

Op til forløbet kan eleverne have læst bogen "Sofasurfer”. Lad eleverne lave meddigtning, hvor de skriver små kapitler undervejs, og dermed forholder sig til fortælleforløbet.

Introduktion: Lad eleverne skrive plancher i grupper, hvor de skriver alt hvad de kommer i tanke om når de hører ordet hjemløshed.

Læreren introducerer emnet hjemløshed og giver eleverne en forståelse for, hvad det dækker over. Læreren kan også vise eleverne billeder og videoer, der viser hjemløshed i forskellige sammenhænge. 
Informationssøgning: Lad eleverne arbejde i grupper og undersøge hjemløshed i Danmark. De kan bruge både digitale og trykte kilder, og de skal samle information om årsager til hjemløshed, konsekvenser for dem, der er hjemløse, og mulige løsninger. Eleverne skal lære at skelne mellem fakta og holdning i teksterne.

Litterær læsning: Eleverne læser og analyserer forskellige udtryksformer om hjemløshed, både nye og gamle. Det kan fx være uddrag af "Knastørre digte" af Klaus Rifbjerg og sangen ”Slå Flint” af Folkeklubben. Eleverne skal arbejde med udtryksformerne og prøve selv at skrive en sang med udgangspunkt i et af digtene. NB: Slå Flint er skrevet med udgangspunkt i et af Klaus Rifbjergs digte.

Lad eleverne læse uddrag af ”Hjemløse” af Helle Hinge, ”Hjemløs” af Michael Valeur. De kan også få mulighed for selv at indhente information ved at søge i fagtekster (https://www.svendborgmuseum.dk/danmarksforsorgsmuseum , https://www.vive.dk/da/temaer/hjemloeshed/ ) . Ud fra deres søgning skal eleverne nu skrive et essay, hvor de reflekterer over udviklingen i hjemløseproblematikken i gamle dage og nu. I opgaven skal eleverne udvise fornemmelse for hvad der er faktuelt og hvad der er synspunkter.

Som afslutning på forløbet gå en tur med Gadens Stemmer Esbjerg. En byvandring varer 90 minutter.

Ekstra

Eleverne skal se ”Springflod” og lav en generel analyse af filmen med udgangspunkt i følgende to hjemmesider https://faktalink.dk/titelliste/filmanalyse og https://www.gymdansk.dk/filmiske-virkemidler.html

Tekster:

"Sofasurfer" af Helle Kaare Lindberg 

"Knastørre digte" af Klaus Rifbjerg (digtsamling)

”Slå Flint” Folkeklubben (sang)

”Springflod” af Eddie Thomas Petersen (film)

”Hjemløs” af Michael Valeur (roman)

Fagfaglige tekster om hjemløshed i Danmark, der kan bruges i undervisningen kan være:

https://www.vive.dk/da/temaer/hjemloeshed/

https://www.svendborgmuseum.dk/danmarksforsorgsmuseum

https://faktalink.dk/titelliste/filmanalyse

https://www.gymdansk.dk/filmiske-virkemidler.html

"Hjemløse" af Helle Hinge (roman)

Efterbehandling

Afslutning: Lad eleverne reflektere over, hvad de har lært om emnet.

Tag plancherne fra introduktionen frem igen, og lad eleverne evaluere på egen læring. De kan eventuelt dække fejlagtige antagelser til med post its, eller skrive ny viden på.

 

Mål

Eleverne skal kunne læse og analysere litterære tekster og fagfaglige tekster, og kunne reflektere over teksternes budskab og karakterer.

Eleverne skal kunne drøfte og formidle deres holdninger og de problemstillinger, som teksterne rejser.

Eleverne skal kunne skrive en selvstændig tekst, og kunne formulere sig klart og præcist om emnet.

Eleverne skal kunne læse og analysere medier, og kunne se på dem med et kritisk blik og vurdere, hvordan de præsenterer hjemløshed.

Eleverne skal kunne læse og analysere fagfaglige tekster og skelne mellem fakta og holdning i teksterne.

Eleverne skal kunne benytte relevante ord og begreber fra emnet og kunne formidle deres viden og synspunkter på en klar og præcis måde.

Sted
Gadens Stemmers kontor
ribegade 5
6700 Esbjerg

Vi har flere steder hvor vores byvandringer udgår fra.

Alle ture er unikke, derfor start hver tur et nyt sted.

Undervisningsmateriale

Der er lavet et bud på et undervisningsforløb med Gadens Stemmer i aktiviteterne. Man kan naturligvis også vælge at gå med Gadens Stemmer som en selvstændig aktivitet.

Tilmelding
Tilmelding
Tlf.nr. 61107157