MYRTHUE på Esbjerg Museum

Præsentation

På Esbjerg Museum har MYRTHUE en vifte af kulturhistoriske formidlingstilbud.

I Holocaust UndervisningsCentret er omdrejningspunktet spørgsmålene: Hvordan kunne det ske? Kan det ske igen? Eleverne præsenteres for lyd, foto og filmklip og med høje krav til elevernes engagement, indlevelsesevne og stillingtagen arbejdes i struktureret gruppearbejde.

FN og danske veteraner giver eleverne indsigt i og viden om Forsvarets internationale opgaver, indsatser og samarbejder i bl.a. FN. Formidlingen baserer sig på personlige beretninger, og eleverne får undervejs indblik i, hvordan en udsendelse kan gribe dybt ind i ikke blot den udsendtes eget liv men i hele familiens liv.

Den Gamle Skolestue er et historisk værksted, en skolestue i 1940’erne. Eleverne kommer i tøj ”som i gamle dage”, og under besøget indgår morgensang, salmevers, tavle- og blækskrivning og hovedregning.

BESAT – Esbjerg 1943 er en kombination af et historisk værksted og en udstilling. Her får eleverne mulighed for på praktisk vis at indleve sig i besættelsestidens hverdagsliv og dilemmaer. Formidlingsforløbene foregår i de rekonstruerede miljøer på museet, ude i Esbjerg by og/eller i Gravlunden.

Entré

”MYRTHUE på Esbjerg Museum” er en del af MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring. MYRTHUEs formidlingssteder og -tilbud er kun for kommunale og selvejende dagtilbud og folkeskoler i Esbjerg Kommune.

Kontakt
Fælleskontoret MYRTHUE
7616 8100
Træffetid mandag-torsdag: 8.30-14.30, fredag: 8.30-13.30

Tilbud fra MYRTHUE på Esbjerg Museum

Grundskole