Skoleudviklingsproces om den åbne skole/ udeskole

Voksne kursister leger lege

Beskrivelse

MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring tilbyder en skræddersyet udviklingsproces om udeskole, den åbne skole og undervisning i eksterne læringsmiljøer.

Med udgangspunkt i jeres lokalområde og -faciliteter planlægger vi i samspil med repræsentanter for medarbejdere og ledelse et forløb à 3-4 gange for at sikre udvikling og forankring.

Gennem en række oplæg kombineret med aktiviteter, praktiske øvelser og ture i nærmiljøet, anskueliggør vi, hvordan I kan integrere udeskole og den åbne skole, som en naturlig del af hverdagen på jeres skole.

Udviklingsforløbet kan med fordel kombineres med et eller flere besøg - med eller uden elever - i nogle af MYRTHUEs eksterne læringsmiljøer.

Forløbet kan gennemføres med lærere og pædagoger fra en fase eller en hel skole.

"Udeskole er en bred betegnelse for undervisning med udgangspunkt i fagenes mål (Fælles Mål), der regelmæssigt og over længere tid bliver gennemført uden for klasseværelset og skolens mure. Udeskole bygger på, at eleverne anvender den teoretiske viden og de færdigheder, de får igennem undervisningen i klassen, ude i relevante omgivelser. " Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet.

Den åbne skole er en skole, som inddrager sin omverden. Det kan være lokalsamfundet, musikskolerne, erhvervslivet, idrætsforeningerne, virksomheder eller bymuseet.” Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet

Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring for yderligere information

Tlf.nr. 7616 8100