Bliv klædt på til at tage børnene med ud i naturen og kulturen

Voksne kursister ser på ænder

Beskrivelse

MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring tilbyder en skræddersyet udviklingsproces om udelivs tilgangen med fokus på læreplanstemaerne krop, sanser og bevægelse, kultur, æstetik og fællesskab samt natur, udeliv og science.

For at sikre processens udvikling og forankring er det vores erfaring at vi skal mødes med jer over 2-4 gange uden børn. Vi tager udgangspunkt i jeres lokalområde og -faciliteter og samtidig inspirerer vi også til at tage børnene med ud til MYRTHUEs steder og andre natur- og kulturinstitutioner.

Gennem oplæg kombineret med aktiviteter, praktiske øvelser og ture i nærmiljøet, faciliterer vi, hvordan I kan integrere læreplanstemaerne gennem udelivspraksis og eksterne læringsmiljøer. Målet med udviklingsprocessen er at integrere de gode erfaringer i jeres hverdagspraksis, som bidrag til det gode læringsmiljø.

Udviklingsforløbet kan med fordel kombineres med at I besøger nogle af MYRTHUEs eksterne læringsmiljøer en eller flere gange med børn.

Forløbet kan gennemføres med hele eller dele af personalegruppen.

Vi planlægger forløbet i samspil med et udvalg af repræsentanter for personale og ledelse hos jer.

Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring for yderligere information

Tlf.nr. 7616 8100