Gratis

Vandets vej

Beskrivelse

Forløbet skal give eleverne en større indsigt i vandets menneskeskabte vej. Fra grundvandsboring til vandværk, til hus/forbruger, til renseanlæg og herfra til vandet bliver udledt i naturen igen.

Dagens første aktivitet er en hands-on installation, som eleverne skal prøve kræfter med. Eleverne tildeles roller som enten laboranter, rørlæggere, VVS’er eller kloakmestre og gennem praktiske erfaringer får de en fornemmelse for de kompetencer, det kræver at konstruere vandets vej fra grundvandsboring til renseanlæg. Hands-on aktiviteten varer ca. en time og herefter følger en pause. Dagens anden aktivitet er en rundvisning på renseanlægget af 1,5 times varighed med en driftsmedarbejder.

Til forløbet findes en lærervejledning, hvor der er inspiration til forberedelse til besøget og ligeledes til efterbehandling af besøget.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Biologi
Efter 9. klassetrin

Modellering: Eleven kan anvende og vurdere modeller i biologi
- Økosystemer

Perspektivering: Eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
- Anvendelse af naturgrundlaget

Fysik/Kemi
Efter 9. klassetrin

Undersøgelse: Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i fysik/kemi
- Jorden og universet

Modellering: Eleven kan anvende og vurdere modeller i fysik/kemi
- Jorden og universet
- Produktion og teknologi

Perspektivering: Eleven kan perspektivere fysik/kemi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
- Stof og stofkredsløb
- Jorden og universet

Geografi
Efter 9. klasse

Undersøgelse: Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i geografi
- Naturgrundlag og levevilkår

Perspektivering: Eleven kan perspektivere geografi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
- Jordkloden og dens klima
- Naturgrundlag og levevilkår

 

Sted
Renseanlæg Vest
Vognsbøl Engvej 7
6700 Esbjerg
Undervisningsmateriale

Lærervejledning

Tilmelding

Besøget kan bookes på vores hjemmeside: https://dinforsyning.dk/da-dk/skoletjeneste/book-et-bes%C3%B8g-1