Gratis

Stürup - jord og anlægsarbejde

Beskrivelse

Stürup/Arkil beskæftiger sig med anlægsarbejde inden for jord, kloak og belægning. Af store projekter, Stürup har været med på i Esbjerg Kommune, er Musikhuset og pladsen foran Ribe Domkirke. Sidst, men ikke mindst, så har Stürup lavet den nye gågaden i Esbjerg. Her har fem brolæggere fra Stürup været i gang i seks år. Et imponerende stykke arbejde, som også har været indstillet til årets brolæggerpris 2020.

Link til artikel om de fem brolæggere - klik her!

Andre store projekter for Stürup; Esbjerg havn har udvidet med 660.000 m² de sidste par år og i dette kæmpe anlægsarbejde spillede Stürup en vigtig rolle.

Et arbejde i anlægsbranchen kræver mange forskellige kompetencer, men de to vigtigste er viden omkring geoteknik og kendskab til jordbundsforhold. Derfor giver et virksomhedsbesøg hos Stürup et indblik i, hvordan man anvender matematik og geografi i erhvervslivet. 

Besøget kan bruges alene ift. faget uddannelse og Job, men kan let inddrages i et større forløb om i naturfag med emnet produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget eller i matematik.

Aktiviteter

Forløbet kan afvikles af to omgange eller slås sammen til en gang.

1. gang på jeres skole:

Besøg af Carsten Grumsen på skolen (ca. 45 min.). Intro til virksomheden, fagligheden og uddannelserne hos Stürup - Arkil. Visning af små film. Hør om uddannelserne: struktør og brolægger.

2. gang på virksomhedsbesøg/byggepladsen:

Se byggepladsen og maskinerne arbejde, og mød en rollemodel.

Prøv at anvende matematik på forskellige typer kloakrør.

Lær om geografi - istid, aflejring, sand, sten, grus, jordbundsforhold, regnvand/spildevand/separering.

Mål

Handleplan for Job og Uddannelse, Esbjerg Kommune

  • At flere unge vælger erhvervsuddannelse som karrierevej
  • At erhvervslivet inddrages i de unges arbejde med at vælge uddannelse

Geografi, fællesmål efter 9. kl.

Naturgrundlag og levevilkår

  • Eleven har viden om jord­bundens og undergrundens bestanddele i forhold til landskabsdannelse

  • Eleven har viden om sammenhæng mellem naturgrundlag og produktion
     

Matematik, fællesmål efter 9. kl.

Geometriske egenskaber og sammenhæng:

  • Eleven kan forklare geometriske sammenhænge og beregne mål
Sted
Stürup - Arkil ApS
Måde Industrivej 17
6705 Esbjerg

Mød ind ved receptionen/administrationen.

Kontaktperson: Thomas List Skov, Lærlingeansvarlig

Måde Industrivej 17
6705 Esbjerg Ø

Mob. +45 26 887816

Mail: thlsk [at] arkil [dot] dk 

 

www.arkil.dk

Undervisningsmateriale

Det gode virksomhedsbesøg - forberedning, selve besøget og evaluering.

Varighed ca. 2 lektioner (1 lektion før og 1lektion efter)

Læs gerne vedhæftet undervisningsmateriale om det gode virksomhedsbesøg inden I besøger virksomheden.

Her kan I får ideer til spørgsmål, hvordan I forbereder jer på forløbet og efterfølgende evaluerer hjemme på skolen.

Undervisningsmaterialet er lavet til eleverne og det kan udleveres/sendes til dem.

Send også gerne materialet til forældrene.

Tilmelding

Send datoforslag til Julie Skals, Erhvervsplaymaker.

Tilmelding
Tlf.nr. 20331395