Gratis

Rejse i tiden (børnehaveklasse)

Sæk med forskellige genstande fra historiske perioder

Beskrivelse

Dette forløb er første skridt til at lære om kronologi og historie med udgangspunkt i Ribes historie. Med brug af sanser, sang og bevægelser dykker vi sammen med eleverne ned i historien. En tidssnor hænges op i klassen, hvor billeder og genstande undervejs monteres sammen med eleverne.

Vi gør bl.a. stop ved:

 • Vikingetiden: Ribes opståen
 • Middelalderen: Historien om Dronning Dagmar og Valdemar Sejr
 • Renæssancen: Den store brand
 • 1890: Tyende, skole og arbejde

OBS: Reserver gerne gymnastiksalen, aulaen eller et andet rummeligt lokale med god plads, da der i forløbet er brug for, at vi alle kan bevæge os godt rundt.

Forberedelse

Forberedelse:

Øv jer på sangen (findes til print under Undervisningsmaterialer):

Ro ro ro din båd
Op ad åen bred
Se der står en viking der
Med sit store sværd

Øv jer på 1. vers af ”I østen stiger solen op”

Øv jer på remsen:

Christian den fjerde
sprang over et gærde
og stjal en pære,
han knap kunne bære,
og det var en ære
for Christian den fjerde

Efterbehandling

Hvis I vil arbejde videre med epokerne, er der her forslag til hvordan:

 • Besøg aktivitetsudstillingen om middelalderen, ”Dagmar og Valdemar”, på Museet Ribes Vikinger
 • Læs historien om Dronning Dagmar (findes i boksen Undervisningsmateriale nedenfor) 
 • Læs kap. 15-16-17 i Sigurd fortæller Danmarkshistorie, bind 1 (Renæssance)
 • Besøg Skoletjenesten på Quedens Gaard til forløb om 1800-tallet.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Børnehaveklassen
Sprog: Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på

 • Samtale
 • Fortælling

Kreative og musiske udtryksformer: Eleven kan udtrykke sig i billeder, musik og drama

 • Fremstilling

Krop og bevægelse: Eleven kan foretage valg, der styrker og udvikler kroppen

 • Fysisk aktivitet
 • Bevægelse og leg

Engagement og fællesskab: Eleven kan bidrage til fællesskabet og drage omsorg for sig selv og andre

 • Samvær og samarbejde
 • Følelser
 • Selvopfattelse

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted

Forløbet foregår på jeres skole.

Undervisningsmateriale

Ro din båd

Historien om Dronning Dagmar

Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100