Gratis

Påske på Quedens Gaard (børnehaveklasse)

Æg i en gryde

Beskrivelse

Påsken er en af de vigtigste kristne højtider, og på Skoletjenesten Quedens Gaard kan I få indblik i nogle af 1800-tallets lege og traditioner. Gennem en fælles opstart præsenteres eleverne for 1800-tallets tro, overtro og traditioner i forbindelse med påsken. Forløbet foregår både i Ribes gader og inde i Kjerstine og Kesses hus i Sortebrødregade 5.

Forberedelse

Når vi nærmer os påske, får I tilsendt program med nærmere oplysninger.

Efterbehandling

Læs ”Sommergjækken” af H.C. Andersen højt for klassen.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:
 

Børnehaveklasse

Krop og bevægelse: Eleven kan foretage valg, der styrker og udvikler kroppen

  • Fysisk aktivitet
  • Bevægelse og leg

Engagement og fællesskab: Eleven kan bidrage til fællesskabet og drage omsorg for sig selv og andre

  • Samvær og samarbejde
  • Følelser
  • Selvopfattelse

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

 

Sted
Skoletjenesten på Quedens Gaard, MYRTHUE og Sydvestjyske Museer
Sortebrødregade 5
6760 Ribe
Undervisningsmateriale

H.C. Andersen - "Sommergjækken"

Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100