Gratis

Med årer og sejl

Beskrivelse

Ombord på de to øvelsesbåde Sejen og Lubben læres praktisk sømandskab. Der sejles for både sejl og motor, men naturligvis skal der også bruge årer, så vi kan teste om klassen kan samarbejde.

De enkelte havnebassiner besøges og ofte går turen til Nordby på Fanø, hvor vi spiser frokost, og eleverne får lidt landlov.

I skolen er det afgørende at eleverne har gode sociale relationer. Det prøver vi gennem sejladsen at understøtte. Eleverne er selv med til at ro, sejle og navigere båden, og den enkelte elev kommer herved til at opleve sig selv som en del af et større fællesskab. Vi ønsker at inspirere den enkelte elev til læring og samarbejde. Det er også oplagt at bruge en tur med årer og sejl som en del af arbejdet med den sociale trivsel i klassen. Her kan sejladsen bruges som den gode fælles oplevelse, der kan bygges videre på hjemme på skolen.

Forberedelse

Ideer til forberedelse kunne være:

  • Lejrskole til Rendbjerg
  • Arbejde med 1864
  • Arbejde med industrialiseringen

VIGTIGT: Husk at medbringe udfyldte sedler om elevoplysninger fra forældre (se pdf). De udfyldte pdf'er er forudsætningen for at eleverne må komme med ud at sejle.

Husk også vand- og vindtæt tøj og sko.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Historie
Efter 6. klasse

Kronologi og sammenhænge: Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder

  • Det lokale, regionale og globale

Historiebrug: Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum.

  • Historiske scenarier

Historie
Efter 9. klasse

Kronologi og sammenhæng: Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfundet har udviklet sig under forskellige forudsætninger

  • Det lokale, regionale og globale

Historiebrug: Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid

  • Konstruktion og historiske fortællinger
  • Historiske scenarier

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Havneskolen, MYRTHUE
Fiskerihavnsgade 23
6700 Esbjerg
Undervisningsmateriale

Elev- og forældreoplysninger

Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100