Gratis

Læseteater om renæssancen

Elever laver læseteater i Ribes gader

Beskrivelse

Klassen bydes velkommen i Sortebrødregade 5, som blev opført i 1583 efter byens store brand tre år forinden. På dette tidspunkt midt i renæssancen var bygningen ejet af rådmand og købmand Peder Baggesen.

Eleverne bliver introduceret til perioden ved at deltage i en del af en latinskoledag.

Herefter iklædes eleverne de flotte historiske dragter, som passer til den rolle, eleverne har øvet sig på inden besøget. Læseteateret begynder, og vi går ud i byen og opfører læseteaterstykkerne forskellige steder i det ældste Ribe.
Stykkerne handler om livet i Ribe efter Reformationen. Undervejs hører klassen om de spændende begivenheder, der udspandt sig på havnen, i kirkerne, husene og forskellige gader.
Tilbage i Sortebrødregade 5 afklæder vi os ”renæssanceidentiteterne” og laver en fælles afrunding.

Forberedelse

Gennemlæs lærerbrev og personoversigt. Print rollehæfter, referat og ordforklaringsøvelser til stykkerne. Fordel rollerne mellem eleverne. Arbejd med teksterne og ordforklaringsøvelserne. Lad eleverne læse og øve. Eleverne skal ikke kunne deres rolle udenad. Der kan lånes laminerede rollehæfter på dagen.

Medbring en lille og en stor madpakke til hver elev og tøj/fodtøj, der passer til vejret. Påklædningen under dragterne bør være tynd, men gerne varm, hvis det er koldt udenfor. Helst neutralt farvet fodtøj. Pigernes lange hår skal være sat op.

Efterbehandling

Arbejd videre med perioden.
Udvælg nogle af de temaer der er arbejdet med i stykkerne. De kan perspektiveres til andre historiske perioder eller til nutiden.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Dansk
Efter 6. klassetrin

Fortolkning: Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster

  • Oplevelse og indlevelse
  • Vurdering

Kommunikation: Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer

  • Krop og drama

Historie
Efter 6. klassetrin

Kronologi og sammenhæng:Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved den historiske periode

  • Det lokale, regionale og globale

Historiebrug: Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum

  • Historiske scenarier
  • Konstruktion og historiske fortællinger
     

MYRTHUEs læringstilbud og læringsrum benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Skoletjenesten på Quedens Gaard, MYRTHUE og Sydvestjyske Museer
Sortebrødregade 5
6760 Ribe
Undervisningsmateriale

Lærerbrev

Læseteater - personoversigt

Læseteater - det daglige liv

Læseteater - reformationen

Læseteater - Skibbroen

Læseteater - sygdom

Læseteater - referat og overblik

Ordforklaring til det daglige liv - find forklaringen-stafet

Ordforklaring til reformationen - vendespil

Ordforklaring til Skibbroen - mix og match

Ordforklaring til Sygdom og hygiejne - skriv et haikudigt

Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100