Gratis

Gå i skole som i 1940’erne

Den gamle skolestue hvor elever undervises som i 1940'erne

Beskrivelse

Dette besøg foregår som et rollespil, der foregår i Den Gamle Skolestue på Esbjerg Museum. Alle eleverne og formidleren har roller, som henholdsvis en skolemester og elever tilbage i 1940’ernes skoleverden.
Undervisningen foregår i et klasselokale, der er indrettet som en skolestue i Esbjerg i 1940’erne med skammekrog, anskuelighedstavler, kalkede vinduer og spytbakke.

I kommer til at møde den altid bestemte, belærende og bedrevidende skolemester, som både uddeler ros - og naturligvis en del ris til eleverne.

Under besøget indgår morgensang, overhøring af salmevers, luft- og blækskrivning, stoplæsning, korregning og andre øvelser fra "den sorte skole".
Det forventes naturligvis, at eleverne har læst deres lektier (salmevers) inden timerne.

I slutningen af forløbet træder skolemesteren ud af sin rolle og dagens oplevelser diskuteres og perspektiveres.

Forberedelse

Eleverne skal lære de tre første vers udenad af salmen ”Op al den ting som Gud har gjort”.

Øv på "I østen stiger solen op". Salmen skal ikke læres udenad, men eleverne skal kende den og kunne synge med. 

Tal med eleverne om disciplin før og nu. Det er vigtigt at kunne holde mund og kun tale, når man bliver bedt om det.

Understreg, at eleverne skal være med i et rollespil, og at læreren (skolemesteren) bruger en særdeles skrap tone.

Eleverne kan endvidere opfordres til at tale med de ældre i familien om deres oplevelser i skolen ”i gamle dage”.

Læg op til, at eleverne er klædt i ”gammeldags tøj”, som kan tåle en blækklat.

Pigerne skal have fletninger, og drengene skal have vandkæmmet håret på dagen.

Efterbehandling

Der findes to lokale erindringer, som kan downloades længere nede på siden.

Der findes gode materialer på www.skolehistorie.au.dk, som er et digitalt, netværksbaseret ressourcecenter. (Tidligere Dansk Skolemuseum).

Mål

Dansk

Efter 2. klassetrin:

Læsning: Eleven kan læse enkle tekster og bruge dem i hverdagssammenhænge

  • Afkodning

Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd

  • Håndskrift og layout

Kommunikation: Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer

  • Dialog
  • Krop og drama

Efter 4. klassetrin:

Læsning: Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden

  • Afkodning

Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer:

  • Håndskrift og layout

Kommunikation: Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og uformelle situationer

  • Dialog

Matematik:

Efter 3. klassetrin:

Tal og algebra: Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal:

Tal

Regnestrategier

Historie:

Efter 4. klassetrin:

Kronologi og sammenhæng: Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv:

Kronologi

Familie og fællesskaber

Historiebrug: Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historien

Historiske scenarier

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
MYRTHUE på Esbjerg Museum
Nørregade 23
6700 Esbjerg
Undervisningsmateriale

Erindringer fra en skoledreng på Jerne Skole.

Erindringer fra Marie Pedersen udgivet i "Velkommen til skolestuen" (Esbjerg Kommune).