Gratis

Deloitte - virksomhedsøkonomi light!

Beskrivelse

På Dokken - Esbjerg Havn, ligger flere store bygninger. En af giganterne er Deloitte. De inviterer nu jeres klasse indenfor!

Deloitte er lokalområdets største revisions- og rådgivningsvirksomhed.  Deres mission er, at skabe værdi for deres kunder gennem deres unikke indsigt i revision og rådgivning omkring økonomiske og forretningsmæssige problemstillinger.

Få indblik i begrebet virksomhedsøkonomi, som handler om erhvervsvirksomheders økonomiske beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen.  Eleverne lærer bl.a. om økonomiske modeller og om planer, budgetter og regnskaber i en virksomhed.

Fagene samfundsfag, matematik og iværksætteri kommer i spil i et anderledes miljø!

Eleverne får en lille introduktion til emnet tilpasset efter klassetrin. Det hele foregår i Deloittes flotte kantine.

Besøget kan også være en god optakt til en projektuge eller i forbindelse med at klassen arbejder med emnet "Job og Uddannelse".

Aktiviteter

Program:

  • Velkomst i foyeren ved hovedindgangen
  • Rundvisning
  • Oplæg i kantinen: historien, uddannelser, besøg af ung rollemodel
  • Case: Virksomhedsøkonomi light
  • Farvel og tak for i dag
Forberedelse

Medbring gerne lommeregner og computer.

Mål

Handleplan for Job og Uddannelse, Esbjerg Kommune

  • At erhvervslivet inddrages i de unges arbejde med at vælge uddannelse
  • Eleverne skal lære om innovationsprocesser, iværksætteri og virksomhedsforståelse

Samfundsfag, fællesmål efter 9.kl.

Samfundsøkonomiske sammenhænge

  • Eleven har viden om erhvervsstruktur og arbejdsmarkedsforhold, herunder den danske arbejdsmarkedsmodel

Matematik, fællesmål efter 9.kl.:

Problembehandling:

  • Eleven har viden om forskellige strategier til matematisk problem­løsning, herunder med digitale værktøjer

 

 

 

Sted
Deloitte
Dokken 8
6700 Esbjerg

Mød ind ved hovedindgangen.

Kontaktperson:

Karina Langmack
Senior Manager PMO
Mobil: +45 30 93 44 74
klangmack [at] deloitte [dot] dk

www.deloitte.dk

Tilmelding

Send datoforslag til Julie Skals, Erhvervsplaymaker.

Tilmelding
Tlf.nr. 20331395