Gratis

Vadehavsdyst

Beskrivelse

På denne tur skal vi dyste og lege, mens vi oplever Vadehavet. Klassen bliver delt op i små hold, der dyster mod hinanden i forskellige Vadehavsdiscipliner: Hvem finder flest sandorme? Hvem kan fange flest forskellige dyrearter? Osv.

Turen varer 2-3 timer

Mål

Målet er at eleverne får en hyggelig og lærerig dag i Vadehavet.

Natur/teknologi

Efter 2. klassetrin

Undersøgelse: Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål.

- Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur.

- Eleven har viden om dyr, planter og svampe.

Efter 4. klassetrin

Undersøgelse: Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger.

- Eleven kan under­søge dyrs og planters tilpasninger til naturen.

- Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser.

Efter 6. klassetrin

Undersøgelse: Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse.

- Eleven kan beskrive et naturområde påbaggrund af egne undersøgelser.

- Eleven har viden om faktorer til at beskrive naturområder.

Biologi

Efter 9. klassetrin

Undersøgelse: Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi.

- Eleven kan undersøge og forklare organismers tilpasning til levesteder.

- Eleven har viden om organismers morfologiske, anatomiske og fysiologiske tilpasninger.

Sted
Vadehavscentret
Okholmvej 5
6760 Ribe
Tilmelding
Tlf.nr. 75446161