Vadehavscentret

Præsentation

Tag skoleklassen, børnehaven eller gymnasieklassen med på Vadehavscentret, hvor vi byder på viden gennem oplevelser. Vi laver undervisningsforløb både inde og ude.
Inde har vi en stor flot udstilling om Vadehavets trækfugle og 3 undervisningslokaler indrettet med laboratorieudstyr. Ude byder Vadehavet på alt fra landskab og planter til sandorm i havbunden og sæler på de store sandbanker.

I VADEHAVSCENTRETs undervisningsforløb arbejder eleverne med viden gennem oplevelser. Eleverne stiller selv spørgsmål og undersøger dagens emne gennem forsøg, aktiviteter og leg. Viden om Vadehavet og gode naturoplevelser er i fokus.

VADEHAVSCENTRET har en Skoleaftale med Esbjerg Kommune, så 100 skoleklasser, hvert år kan få gratis naturvejledning. Tilmelding efter først-til-mølle princippet.

Kontakt
Vadehavscentret
75446161
Træffetid 8-16

Tilbud fra Vadehavscentret

Grundskole

Ungdomsuddannelse