Gratis

Hvor ved vi det fra?

Hvor ved vi det fra? Arkæologi som introduktion til historiefaget.

Beskrivelse

Arkæologi som introduktion til historiefaget.

I dette forløb arbejder eleverne som små arkæologer i konstruerede udgravningsfelter. De registrerer, hvor de gør deres fund, forsøger at bestemme genstandene og placere disse på en tidslinje. Autentiske genstande undersøges og samtidig introduceres fagudtryk. Tegninger og modeller bruges til at forstå stenaldersamfundenes levevis og deres spor i landskabet, som f.eks. gravhøje. Med udgangspunkt i jernalderlandsbyens dexterkreaturer lærer eleverne uroksen og stenalderfolkets jagtmetoder at kende. Dagen slutter med elevernes egen jagt i skoven – en jagt, der kræver mod, årvågenhed og samarbejde.

Forberedelse

Kendskab til jæger- og bondestenalder. Lyt f.eks. til Nationalmuseets ”Danmarks Historie for børn”, afsnit 7: Jægerstenalderen (20 minutter)

Fremstil amuletter, som kan give jagtlykke og holde onde ånder stangen. Brug lædersnøre eller groft snor, sneglehuse, muslingeskaller, tænder, rav (eller lignende perler), læderlapper med tegnede mønstre fra naturen f.eks. hugormens zigzagstriber osv. Amuletterne medbringes på jagtturen i Guldager.

Eleverne skal arbejde i fire grupper under besøget - disse grupper kan med fordel dannes inden I kommer. 

Husk madpakke, drikkedunk og praktisk tøj + fodtøj (der kan være ret fugtigt i skoven).

Efterbehandling

Læs mere og se spændende billeder med Uroksen fra Vig på Nationalmuseets hjemmeside.

Lav stenaldermad over bål, inspireret af Nationalmuseets emne om Mad i stenalderen.

Arbejd videre med kildegenrer og tidsperiodebegrebet. 

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Historie

Efter 4. klasse

Kronologi og sammenhæng: Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid i eget liv.

  • Kronologi
  • Livsgrundlag og produktion

Kildearbejde: Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden.

  • Historiske spor
  • Kildeanalyse
  • Sprog og skriftsprog

Kanonpunkt: Ertebøllekulturen

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Guldager Jernalderlandsby, MYRTHUE
Guldager Stationsvej 105
6710 Esbjerg V