Gratis

Fugletur

Spætmejse ved foderbræt

Beskrivelse

I Guldager Plantage har vi altid mange fugle, men foråret, fra april til juni, er klart den bedste årstid, hvis I vil se – og ikke mindst – høre fuglene.

Vi starter ude ved foderbrættet. Her vil vi møde de første arter, der flyver til og fra. I naturskolelokalet fortæller vi lidt mere om de fugle, vi så ved foderbrættet med udgangspunkt i udstoppede fugle samt billeder og lyd. Ved at lytte til fuglestemmerne, bliver eleverne fokuserede på enkelte arter, inden vi atter går ud. Og så er vi ude resten af dagen.

I skoven vil vi bevæge os omkring de steder, hvor vi har størst sandsynlighed for at se og høre de enkelte arter. Vi sætter ofte eleverne af to og to, så de kan høre fuglenes sang. De lærer bl.a., hvor mange arter der kan synge på samme tid.

Hvis I ønsker det, kan naturvejlederen introducere klassen brug af kikkerter. 

Forberedelse

I kan snakke om fugle, inden I kommer herud. Ved at have et foderbræt i nærheden, kan I komme tæt på fuglene omkring skolen og på den måde studere dem nærmere.

I kan arbejde med Skoven i Skolens opgaver om hvorfor fuglene synger eller læse om fuglesang.

Efterbehandling

Der er mange gode ideer på Skoven i Skolen. Måske I arbejder videre med fuglene og deres sang, eller følger fuglene som de kommer til Danmark i løbet af foråret. Gransangeren og løvsangeren kommer på forskellige tidspunkter i løbet af foråret, og musvitten er her hele året. Lær deres sang og hør dem derude – og skriv lidt om deres levevis. I kan evt. udbygge listen fra år til år.

I kan også arbejde med fugletræk i efteråret.

På skolen kan I tegne/male nogle af de fugle vi så. Vi har også en kopi af de almindeligste fugle, I kan få med hjem til farvelægning. Når eleverne har tegnet/malet fuglene, kan de evt. skrive de almindeligste kendetegn. Informationer samt tegninger af fuglene, kan I finde her.

Ønsker I at lave fuglefoder, kan I finde gode opskrifter på nettet. Det er en god aktivitet, specielt i vintermånederne.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Natur/teknologi
Efter 4. klassetrin

Undersøgelse: Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger

  • Naturen lokalt og globalt

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Guldager Naturskole, MYRTHUE
Guldager Stationsvej 105
6710 Esbjerg V
Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100