Gratis

Botanik (5.- 6. klasse)

Rødel i blomst

Beskrivelse

Med udgangspunkt i blomsterne i skoven udforskes Guldager Plantage. Vi undersøger blomsterne for bl.a. støvdragere, støvfang og frøanlæg.

Vi laver pH-målinger og bruger Raunkjærs cirkel, hvor 10 kast kan give et overblik over de planter, der vokser på et givent område. Vi undersøger hermed forskellige naturtyper og artsbestemmer så vidt muligt de planter, vi finder.

Eleverne skal gruppevis beskrive en eller to af de planter, vi finder. Flora inddrages enten i felten eller i naturskolelokalet.

Om foråret fokuserer vi på forårsplanter, mens efterårets forløb har mere fokus på frøspredning.

Forberedelse

I kan kigge på planterne omkring skolen og fx se på mælkebøttens opbygning. I kan også arbejde med blomster og bestøvning eller spredning af frø og frugter. Som udgangspunkt forventer vi dog ikke, I har arbejdet med planter på forhånd i denne aldersgruppe.

Hvis I ønsker at slutte dagen med at bage et urtebrød med vilde planter, skal I medbringe ingredienser til dejen. Så finder vi spiselige planter herude. Vi kan også lave en brændenældesuppe med forskellige planter, hvis blot I selv medbringer det øvrige fyld.

Efterbehandling

I kan selv arbejde videre med botanikken ved fx at lave jeres eget herbarium med 4-10 planter. I kan også finde ideer til botanik på Skoven i Skolen, fx Lav en plantepresse.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Natur/teknologi
Efter 6. klassetrin

Undersøgelse: Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse

  • Natur og miljø

Kommunikation: Eleven kan kommunikere om natur og teknologi

  • Ordkendskab

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Guldager Naturskole, MYRTHUE
Guldager Stationsvej 105
6710 Esbjerg V
Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100