Skoletjenesten på Quedens Gaard, MYRTHUE og Sydvestjyske Museer

Præsentation

I Skoletjenesten på Quedens Gaard levendegøres historien, så eleverne ser, rører, prøver og udforsker historien i nærmest autentiske rammer. Formidlingen foregår altid ”i rolle”. Dette gælder uanset om det er læseteater i byens gader eller aktiviteter i de historiske bygninger i og omkring Sortebrødregade 5.
Omkring påske og jul er der særlige forløb med afsæt i tro, overtro og traditioner i 1800-tallet.

Skoletjenesten på Quedens Gaard har tilbud for folkeskolens indskoling og mellemtrin.

Entré
Skoletjenesten på Quedens Gaard er en del af MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring. MYRTHUEs formidlingssteder og -tilbud er kun for kommunale og selvejende dagtilbud og folkeskoler i Esbjerg Kommune.
Kontakt
Fælleskontoret MYRTHUE
7616 8100
Træffetid Mandag-torsdag 8.15-15.00, fredag 8.15-12.00

Tilbud fra Skoletjenesten på Quedens Gaard, MYRTHUE og Sydvestjyske Museer

Grundskole