Gratis

Vejen til Holocaust

Det hvide rum, hvor eleverne lytter og ser

Beskrivelse

På Esbjerg Museum findes Holocaust UndervisningsCentret, som er et originalt og stærkt undervisningstilbud, der meget direkte involverer og engagerer eleverne.

"Vejen til Holocaust" tager udgangspunkt i to centrale spørgsmål omkring Holocaust: ”Hvordan kunne det ske”? og ”Kan det ske igen”?
Man undres over, hvordan 6 millioner mennesker kunne myrdes blot på grund af nazisternes raceideologi, og at nogle mennesker helt benægter, at det skete. Undervisningen i dette forløb ruster eleverne med fakta, og giver dem en mulighed for at forholde sig til kilderne og at reflektere over deres egen moral.
”Vejen til Holocaust” tager afsæt i folkedrabsforskeren Gregory Stantons teori om en række stadier, som kan iagttages i et samfund, der udvikler sig i en retning mod et folkedrab.

Undervisningen foregår i to forskellige miljøer i en vekslen mellem:

 • Det hvide rum - hvor eleverne sidder på skamler med høretelefoner på og præsenteres for kilder såsom filmklip, lyd, foto, dagbøger, vidnesbyrd, lovstof m.m.
 • Gruppearbejdsrummet - hvor eleverne arbejder med de indtryk, som de har fået i ”Det hvide rum”.

Begge rum stiller høje krav til elevernes engagement, indlevelsesevne og egen stillingtagen.

I forbindelse med forløbet vil vi komme i berøring med følgende verdensmål:

4.7: Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som er nødvendig for at fremme bæredygtig udvikling, herunder bl.a. gennem undervisning i bæredygtig udvikling og bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, fremme af en fredelig og ikkevoldelig kultur, globalt medborgerskab samt anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.

16: Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer. 

Forberedelse

Det vil være en fordel, at eleverne inden besøget i Holocaust UndervisningsCentret

 • har indsigt i 2. Verdenskrig, især i nazismens ideologi
 • har arbejdet med ordlisten med fagbegreber. Lad fx eleverne selv formulere ordforklaringer
 • har set og arbejdet med filmen ”Bølgen - Die Welle”.

Særligt afsnittene ”Gruppedannelsens dramaturgi” og ”Totalitære samfund” i undervisningsmaterialet fra Filmcentralen. Tyskundervisningen kan evt. bidrage. Der findes et omfattende materiale hertil. Filmen er ikke tilgængelig på sitet, men kan evt. lånes på Holocaust UndervisningsCentret.

 • Filmen ”Napola – Elite für den Führer”, der viser nazisternes forsøg på at uddanne den tyske ungdom til fremtidens overmennesker i Det tredje Rige.
  Kan bruges som alternativ til Bølgen.
 • Har kendskab til Gregory Stantons model for udvikling af et folkedrab. Se folkedrab.dk. Har læst Lucille Eichengreens lille biografi.
 • Har kendskab til antisemitismens historie
Efterbehandling

Arbejdet med Holocaust-kilderne er ofte en gribende og voldsom oplevelse for eleverne og kalder derfor på en grundig efterbearbejdning hjemme på skolen. Mange medmenneskelige og etiske spørgsmål vil naturligt dukke op. Disse kan evt. indgå i kristendomsundervisningen.

På folkedrab.dk ligger endvidere en lang række undervisningsforløb, som stærkt kan anbefales.

Hjemmesiden indeholder bl.a. et utal af velegnede kilder, som eleverne også vil kunne anvende ved afgangsprøven i historie og samfundsfag.

Allermest relevant i forlængelse af besøget på Holocaust UndervisningsCentret er forløbet om Holocaust-benægtelse.

Ligeledes anbefales ”Hitchcocks glemte film”. MEN vi tilråder kraftigt, at du på forhånd gennemser filmen og overvejer, om klassen magter de forfærdelige billeder. Filmen har en aldersgrænse på 15 år. Der findes undervisningsmateriale på filmstriben, dog henvendt til ungdomsuddannelserne.

Ønsker man større indsigt i de danske jøders situation, kan der arbejdes med ”Theresienstadt – danske børn i nazistisk fangenskab” samt ”Oktober ’43: Flugten til Sverige”.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende færdigheds- og vidensområder:

Historie
Efter 9. klassetrin

Kronologi og sammenhæng: Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger

 • Kronologi, brud og kontinuitet

Kildearbejde: Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger

 • Historiske problemstillinger og løsningsforslag

Historiebrug: Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid

 • Historisk bevidsthed

Kanonpunkter:

 • Augustoprøret og Jødeaktionen 1943
 • FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne 1948

Kristendomskundskab
Efter 9. klassetrin

Livsfilosofi og etik: Eleven kan forholde sig til den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper

 • Etik
 • Trosvalg og tilværelsestydning

Samfundsfag
Efter 9. klassetrin

Politik: Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger

 • Demokrati
 • Det politiske system, retsstat og rettigheder
 • Politiske partier og ideologier
 • Medier og politik

Tysk – 2. fremmedsprog
Efter 9. klassetrin

Kultur og samfund: Eleven kan forstå og anvende forståelse for kultur

 • Kulturforståelse

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
MYRTHUE på Esbjerg Museum
Nørregade 23
6700 Esbjerg
Undervisningsmateriale

Antisemitismens historie

Lucille Eichengreens biografi

Ordliste til forklar ordene

Ordliste med forklaring

Tilmelding

Ring eller mail til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tilmelding
Tlf.nr. 7616 8100