Gratis

Store vaskedag

Vasketøj på snor

Beskrivelse

Vasketøjet har hobet sig op hos Snedker Kesse og Kjerstine og de har brug for hjælp til storvasken. Men hvordan vaskede man, før den elektriske vaskemaskine kom til? 

Der skal tændes op i komfuret, kløves brænde og hentes vand ved åen i træspande. Derefter skal tøjet vaskes med vaskebrædder, skylles, vrides og så skal hele processen gentages. Bagefter hænges tøjet til tørre med gammeldags tøjklemmer. Måske kan der være brug for, at noget af tøjet skal repareres. Undervejs serveres der en fedtemad og hvis eleverne har været flittige, er der også pause med gamle lege.

Tiden er ca. 1890.

Forberedelse

Lad eleverne interviewe deres bedstemødre om, hvordan de vaskede tøj, da de var børn.

Medbring et rugbrød (ikke skiveskåret) og en bakke fedt.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Historie

Efter 4. klasse

Kronologi og sammenhæng: Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv

  • Familie og fællesskaber
  • Livsgrundlag og produktion

Historiebrug: Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie

  • Historiske scenarier

Efter 6. klasse

Historiebrug: Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum

  • Historiske scenarier

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Skoletjenesten på Quedens Gaard, MYRTHUE og Sydvestjyske Museer
Sortebrødregade 5
6760 Ribe
Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100