Skriv afladsbreve

Beskrivelse

”Når pengene i kisten klinger, straks sjælen af Skærsilden springer”. Lad eleverne få et indblik i og forståelse for, hvad afladstanken var og kirken som magtorgan. Iført munkekutte prøver eleverne kræfter med at skrive med pen og blæk, og måske er der nogen, der opnår aflad. Aktiviteten kan kombineres med en rundvisning i middelalderudstillingen på Museet Ribes Vikinger.

Forberedelse

Forbered jer ved hjælp af materialerne, der downloades. Vi har lagt to ThingLink-billeder og en kort tekst, der fortæller om kirken, munkene og aflad.

Efterbehandling

Brug vores forslag til CL-øvelser til at evaluere og efterbehandle jeres besøg på museet.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Historie
Efter 4. klasse
Kronologi og sammenhæng: Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv

 • Samfund

Historiebrug: Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie

 • Historiske scenarier
 • Historisk bevidsthed

Efter 6. klasse

Historiebrug: Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum

 • Konstruktion og historiske fortællinger

Efter 9. klasse

Historiebrug: Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid

 • Historiske scenarier
 • Konstruktion og historiske fortællinger

Samfundsfag

Efter 9. klasse

Sociale og kulturelle forhold: Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger

 • Kultur

Kristendomskundskab
Efter 3. klasse

Kristendom: Eleven kan udtrykke sig om, hvad kristendom er og om centrale begivenheder i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark

 • Kristendommens historie
 • Kristne grundbegreber

Efter 6. klasse

Livsfilosofi og etik: Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper

 • Etik

Kristendom: Eleven kan forklare, hvad kristendom er, og gengive hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark

 • Kristendommens historie
 • Kristne grundbegreber

Efter 9. klasse

Livsfilosofi og etik: Eleven kan forholde sig til den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper

 • Etik

Kristendom: Eleven kan forholde sig til, hvad kristendom er og til hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark

 • Kristendommens historie
 • Kristne grundbegreber
Sted
Museet Ribes Vikinger
Odins Plads
6760 Ribe
Tilmelding