Gratis

Rejse i tiden (1.-3. klasse)

Sæk med forskellige genstande fra historiske perioder

Beskrivelse

Dette forløb er første skridt til at lære om kronologi og historie med udgangspunkt i Ribes historie. Med brug af sanser, sang og bevægelser dykker vi sammen med eleverne ned i historien. En tidssnor hænges op i klassen, hvor billeder og genstande undervejs monteres sammen med eleverne.

Vi gør bl.a. stop ved:

 • Vikingetiden: Ribes opståen
 • Middelalderen: Historien om Dronning Dagmar og Valdemar Sejr
 • Renæssancen: Den store brand
 • 1890: Tyende, skole og arbejde

OBS: Reserver gerne gymnastiksalen, aulaen eller et andet rummeligt lokale med god plads, da der i forløbet er brug for, at vi alle kan bevæge os godt rundt.

Forberedelse

Øv jer på sangen (findes til print under Undervisningsmaterialer):

Ro ro ro din båd
Op ad åen bred
Se der står en viking der
Med sit store sværd

Øv jer på 1. vers af ”I østen stiger solen op”

Øv jer på remsen:

Christian den fjerde
sprang over et gærde
og stjal en pære,
han knap kunne bære,
og det var en ære
for Christian den fjerde

Efterbehandling

Hvis I vil arbejde videre med epokerne, er der her forslag til hvordan:

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Historie
Efter 4. klassetrin

Kronologi og sammenhæng: Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv

 • Kronologi
 • Familie og fællesskaber
 • Samfund

Kildearbejde: Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden

 • Historiske spor

Historiebrug: Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historien

 • Historiske scenarier
 • Historisk bevidsthed

Dansk
Efter 2. klassetrin

Kommunikation: Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer

 • Dialog
 • Krop og drama

Billedkunst
Efter 2. klasse

Billedfremstilling: Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder

 • Tegning og grafik

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted

Forløbet foregår på jeres skole.

Undervisningsmateriale

Ro ro ro din båd

Historien om Dronning Dagmar

Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100