Gratis

Mus (7.- 9. klasse)

Foto af dværgmus på græsmark

Beskrivelse

I dette forløb fordyber vi os i musen som nytte- og byttedyr.

Inden I kommer, sætter naturvejlederne musefælder op, så der forhåbentlig er nogle mus i fælderne, vi kan iagttage på dagen. Guldager Naturskole huser også sine egne levende mus, så der skal nok blive chance for at iagttage musenes adfærd.

Vi undersøger musekranier fra uglegylp og bestemmer om det er kranier fra studsmus eller ægte mus.

Siden går vi i skoven for at undersøge de biotoper, hvor musen lever. Undervejs lærer eleverne om forskellige mus i Danmark og deres tilpasning til forskellige biotoper.

Forberedelse

Vi har mange ideer, vi kan sende, hvis I vil læse mere om musene i Danmark.

Efterbehandling

Læs "lidt om mange mus" fra Skoven i Skolen.

En søgning på ordet "mus" på Skoven i Skolen leder bl.a. frem til ”fang mus”, ”find musegange” og ”generelt om mus” i leksikon.

Læs evt. mere på Naturporten - her kan I finde viden om dværgmus, halsbåndmus, rødmus og skovmus. I kan også læse om den almindelige spidsmus og dværgspidsmusen, selvom de ikke hører til gnaverne.

I materialet Mus - et undervisningsmateriale fra 5.-10. klasse kan I finde en skabelon til en efterfølgende rapport. Spørg naturvejlederne efter materialet.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Biologi
Efter 9. klassetrin

Undersøgelse: Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi

  • Evolution
  • Økosystemer

Kommunikation: Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med biologi

  • Ordkendskab

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Guldager Naturskole, MYRTHUE
Guldager Stationsvej 105
6710 Esbjerg V
Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100