Gratis

Mus (3.- 4. klasse)

Foto af dværgmus på græsmark

Beskrivelse

I dette forløb fordyber vi os i musen som nytte- og byttedyr.

Inden I kommer, sætter naturvejlederne musefælder op, så der forhåbentlig er nogle mus i fælderne, vi kan iagttage på dagen. Guldager Naturskole huser også sine egne levende mus, så der skal nok blive chance for at iagttage musenes adfærd.

Vi snakker om mus, tegner mus, og diskuterer musenes tilpasning til forskellige levesteder. Derefter går vi ud for at undersøge de steder, hvor musen lever.

Forberedelse

Vi har mange ideer, vi kan sende, hvis I vil være kreative og inddrage flere fag. Vi sender gerne på forhånd.

Efterbehandling

I kan arbejde med billedkunst og lave mus af forskellige materialer. Vi har en masse forskellige opgaver om mus, som vi kan sende til jer, så I kan arbejde videre på skolen.

Læs "lidt om mange mus" på Skoven i Skolen.

En søgning på ordet "mus" på Skoven i Skolen leder bl.a. frem til ”fang mus”, ”find musegange” og ”generelt om mus” i leksikon.

Læs evt. mere på Naturporten - her kan I finde viden om dværgmus, halsbåndmus, rødmus og skovmus. I kan også læse om den almindelige spidsmus og dværgspidsmusen, selvom de ikke hører til gnaverne.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Natur/teknologi
Efter 4. klassetrin

Undersøgelse: Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger 

  • Naturen lokalt og globalt

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Guldager Naturskole, MYRTHUE
Guldager Stationsvej 105
6710 Esbjerg V
Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100