Gratis

Mit Museum

Beskrivelse

Mit Museum er et tilbud fra Esbjerg Kunstmuseum, hvor I får mulighed for at skabe jeres egne billeder i digitalt samarbejde med professionelle kunstnere.  

Med Mit Museum udvikler udstillingsaktuelle kunstnere og kunstnere, der er repræsenterede i museets samling, multiples direkte til platformen Mit Museum på museets hjemmeside. 

Ideen er at gøre jer til aktive medskabere af små værker efter kunstnernes anvisninger – værker, der både kan præsenteres online og hænges op derhjemme eller på skolen, så I med tiden kan skabe jeres eget lille museum. 

Mit Museum er et kunstnerisk eksperiment. Det er således ikke udviklet som et undervisningsmateriale, men det kan indgå meningsfuldt i mange undervisningssammenhænge.

Arbejder I med analyse af reklamer og mediebilleder i danskfaget, kan I lade jer inspirere af Sofie Bird Møllers praksis og undersøge, hvad der sker, hvis man f.eks. sætter et af hendes markante penselstrøg ind over et stærkt betydningsbærende element i en reklame.

I billedkunst kan I supplere det digitale billedarbejde med Christian Skeels særlige program ImageDivider, hvor I kan give jeres egne personlige fotografier et nyt, kunstnerisk udtryk. Med ImageDivider kan man tegne en maske oven på et billede fra sit fotoarkiv. Hvert felt i masken omdannes til en farve, der opstår, når programmet beregner gennemsnittet af alle de farver, som var inden for det pågældende felt i det oprindelige fotografi.

Flere kunstnere vil løbende udvikle nye multiples. På https://www.eskum.dk/mit-museum/ finder I de forskellige muligheder, der kan inspirere jeres undervisning.

God fornøjelse!

Mål

Følgende mål er i fokus:

Dansk

efter 4. klasse

Fortolkning: Eleven kan udtrykke sin tekstforståelse ved at skifte fra en udtryksform til en anden. 

Eleven har viden om metoder til omskabende arbejde.

efter 6. klasse

Kommunikation: Eleven kan videndele og samarbejde via internettet. 

Eleven har viden om samarbejdsmuligheder på internettet.

  • IT og kommunikation

Billedkunst

efter 3. klasse

Billedfremstilling: Eleven kan fremstille og bearbejde digitale billeder.

Eleven har viden om digital fotografering og digitale værk- tøjer til billedbehandling.

  • Digitale billeder

Billedkunst

efter 6. klasse

Billedkommunikation: Eleven kan etablere digitale udstillinger.

Eleven har viden om digitale billedmiljøer.

  • Udstilling og formidling
Tilmelding

Mit Museum fungerer digitalt og er frit tilgængeligt.

Det er desværre ikke muligt at arbejde med Christian Skeels multiple på Chromebook eller iPad.