Gratis

Mit Museum

Beskrivelse

Mit Museum er et tilbud fra Esbjerg Kunstmuseum, hvor I får mulighed for at skabe jeres egne billeder i digitalt samarbejde med professionelle kunstnere.  

Med Mit Museum udvikler udstillingsaktuelle kunstnere og kunstnere, der er repræsenterede i museets samling, multiples direkte til platformen Mit Museum på museets hjemmeside. 

Ideen er at gøre jer til aktive medskabere af små værker efter kunstnernes anvisninger – værker, der både kan præsenteres online og hænges op derhjemme eller på skolen, så I med tiden kan skabe jeres eget lille museum. 

Mit Museum er et kunstnerisk eksperiment. Det er således ikke udviklet som et undervisningsmateriale, men det kan indgå meningsfuldt i mange undervisningssammenhænge.

Arbejder I med analyse af reklamer og mediebilleder i danskfaget, kan I lade jer inspirere af Sofie Bird Møllers praksis og undersøge, hvad der sker, hvis man f.eks. sætter et af hendes markante penselstrøg ind over et stærkt betydningsbærende element i en reklame.

I billedkunst kan I supplere det digitale billedarbejde med Christian Skeels særlige program ImageDivider, hvor I kan give jeres egne personlige fotografier et nyt, kunstnerisk udtryk. Med ImageDivider kan man tegne en maske oven på et billede fra sit fotoarkiv. Hvert felt i masken omdannes til en farve, der opstår, når programmet beregner gennemsnittet af alle de farver, som var inden for det pågældende felt i det oprindelige fotografi.

Flere kunstnere vil løbende udvikle nye multiples. På https://www.eskum.dk/mit-museum/ finder I de forskellige muligheder, der kan inspirere jeres undervisning.

God fornøjelse!

Mål

Følgende mål er i fokus:

Dansk

efter 4. klasse

Fortolkning: Eleven kan udtrykke sin tekstforståelse ved at skifte fra en udtryksform til en anden. 

Eleven har viden om metoder til omskabende arbejde.

efter 6. klasse

Kommunikation: Eleven kan videndele og samarbejde via internettet. 

Eleven har viden om samarbejdsmuligheder på internettet.

  • IT og kommunikation

Billedkunst

efter 3. klasse

Billedfremstilling: Eleven kan fremstille og bearbejde digitale billeder.

Eleven har viden om digital fotografering og digitale værk- tøjer til billedbehandling.

  • Digitale billeder

Billedkunst

efter 6. klasse

Billedkommunikation: Eleven kan etablere digitale udstillinger.

Eleven har viden om digitale billedmiljøer.

  • Udstilling og formidling
Sted
Esbjerg Kunstmuseum
Havnegade 20
6700 Esbjerg
Tilmelding

Mit Museum fungerer digitalt og er frit tilgængeligt.

Det er desværre ikke muligt at arbejde med Christian Skeels multiple på Chromebook eller iPad.