Gratis

Kend DIN vandforsyning

Beskrivelse

Eleverne kommer på en "rejse" gennem vandets menneskeskabte kredsløb, hvor de leger vand. Som vand kommer de fra boring til vandværk, videre til huset og herfra til renseanlægget og slutteligt udledes de igen i naturen. Rejsen er delt op i fem stationer, hvor vi snakker sammen ud fra en illustration, som også støttes op af modeller og forsøg.

Aktiviteter

Tidsramme: Besøget varer ca. 60 min. pr. klasse og bestilles hos DIN Forsyning.

Sted: På skolen; gerne i et lokale med god plads til aktiviteter.

Formål: At visualisere de grundlæggende mekanismer inden for forsyningsarterne vand og spildevand og herigennem skærpe elevernes opmærksomhed på egen indvirkning på vandets kredsløb.

Indhold: Eleverne introduceres gennem forskellige aktiviteter til vandets kredsløb.

Forberedelse

Tidsramme: Vi anbefaler, at du afsætter én lektion til at klæde eleverne fagligt på til et besøg af DIN Forsyning.

Sted: På skolen; i elevernes klasselokale.

Formål: At introducere eleverne til vandets kredsløb.

Forslag til indhold: Start lektionen ud med en præsentation af undervisningsforløbet: Hvad skal vi arbejde med? Og hvem får vi besøg af? Lav en brainstorm med eleverne om, hvor man finder vand henne (henholdsvis i naturen og i hjemmet). Lad gerne efterfølgende eleverne farvelægge rørene i Skoletjenestens lille opgavehæfte, der viser den menneskeskabte del af vandets kredsløb. Vi anbefaler desuden at begreber som fordampning og kredsløb introduceres for eleverne inden besøget.

Efterbehandling

Tidsramme: Efter besøget anbefaler vi, at du som minimum afsætter én lektion til at følge op på den nyerhvervede viden og herved afrunder undervisningsforløbet. Har du mulighed for at bruge mere tid, følger her nogle links til både materialer og hjemmesider, der med fordel kan inddrages i det videre arbejde.

Sted: På skolen; i elevernes klasselokale.

Formål: At give eleverne mulighed for at få bearbejdet den viden, de har tilegnet sig.

Forslag til indhold: Gennemgå besøget af DIN Forsyning. Hvad lavede vi? Og hvad har vi lært? Tag gerne udgangspunkt i det udleverede efterbehandlingsmateriale.

Nyttige links til det videre arbejde:
- Vandetsvej.dk: Hjemmesiden er målrettet elever i 4.-10. klasse. Somlærer vil du også kunne lade dig inspirere af de simple forsøg oghente viden om de enkelte processer i vandets kredsløb.
- Vandcentersyd.dk: På VandCenterSyds hjemmeside finder du forslagtil spændende eksperimenter og sjove vandlege rettet mod elever i1.-4. klasse.

Mål

Natur/teknologi
Efter 2. klasse

Undersøgelse: ELeven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål
- Teknologi og ressourcer

Modellering: Eleven kan anvende naturtro modeller
- Teknologi og ressourcer

Perspektivering: Eleven kan genkende natur og teknologi i sin hverdag
- Teknologi og ressourcer

Undervisningsmateriale

Lærervejledning: En lærervejledning, hvor mange af informationerne herfra siden også står.

Opgavehæfte: Et opgavehæfte til det forberedende arbejde med eleverne.

Stregopgave til forældrene: En stregopgave, hvor der skal trækkes streg fra tingene til om de skal i toilettet eller skraldespanden. Nogle skoler vælger at sende opgaven hjem til forældrene og så skal eleven rette opgaven for sin mor/far.

Tilmelding

I skal booke en tid på vores hjemmeside. Mulige datoer er markeret med grøn i kalenderen.

Tilmelding