Gratis

Gamle lege i 1800-tallet

Elever leger gamle lege fra 1800- tallet

Beskrivelse

Børn har til alle tider leget med hinanden. De har ikke altid haft så meget fritid, som børn har i dag, men leget har man gjort. I 1890 legede man bl.a. i gården, i gaden, i slippen og på torvet – det skal vi også prøve, når vi mødes til ”gamle lege” i Sortebrødregade 5.

Forberedelse

Tal med eleverne om, hvad de leger i dag. Lad eleverne interviewe deres forældre og bedsteforældre om, hvilke lege de legede.

Efterbehandling

Lav et legekartotek over gamle lege. Inviter parallelklassen eller venskabsklassen til at lege gamle lege.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Idræt

Efter 2. klassetrin

Alsidig idrætsudøvelse: Eleven kan deltage aktivt i basale, alsidige bevægelser i leg

  • Boldbasis og boldspil
  • Kropsbasis

Idrætskultur og relationer: Eleven kan samarbejde om idrætslige aktiviteter og lege

  • Samarbejde og ansvar
  • Normer og værdier

Efter 5. klassetrin

Alsidig idrætsudøvelse: Eleven kan anvende grundlæggende, sammensatte bevægelser i idrætspraksis

  • Boldbasis og boldspil
  • Kropsbasis

Idrætskultur og relationer: Eleven kan deltage aktivt i idrættens kultur og fællesskab

  • Samarbejde og ansvar
  • Normer og værdier
  • Idræt i samfundet

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
Skoletjenesten på Quedens Gaard, MYRTHUE og Sydvestjyske Museer
Sortebrødregade 5
6760 Ribe
Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100