Fri Os fra Det Onde - om magi i 1600-tallet

Beskrivelse

Kom med på et undervisningsforløb, der fokuserer på modmagi og den magisk-religiøse forestillingsverden i 1500- og 1600-tallets Danmark.

Under de danske hekseprocesser angav almindelige mennesker hinanden, fordi man var bange for både den sorte magi og Guds straf af den. Alle de ulykker, der omgav folk, kunne dengang have en kobling til dette.

På museet HEX! Museum of Witch Hunt får eleverne indblik i den hvide og sorte (og grå?) magi, der var overalt i renæssancens samfund. Alle folk - fra bønder til konger - brugte magi, men kun heksene var kendt for at bruge den farlige, sorte af slagsen. Derfor beskyttede folk sig mod den gennem andre former for magi – det, kalder man modmagi.

Traditionerne for magipraksis levede videre i århundreder, og spørgsmålet er, om vi mon stadig går og laver magi i hverdagen – også helt uden at tænke over det?

Undervisningsforløbet foregår både på museet og rundt i Ribes gader, hvor vi besøger nogle af de steder, hvor vi tydeligt kan se spor efter den magiske praksis og hvor en dømt heks har boet.

Vi slutter af med at lave vores egen amulet til beskyttelse mod Det Onde.

Forløbet kræver forberedelse hjemmefra (se nedenfor).

Forberedelse

Som opstart til emnet og perioden anbefaler vi, at I først lytter til podcast, og derefter ser ”Harry Potter og Hemmelighedens kammer” og arbejder med de tilhørende arbejdsspørgsmål.

Podcastafsnit:

 • Den korte/lette (cirka 20 minutter)
  I samarbejde med Nationalmuseets podcast ’Danmarkshistorien for børn’, har vi udgivet et afsnit om hekse, trolddom og modmagi.
   
 • Den længere/nørdede (cirka 60 minutter)
  HEX!s egen podcast ’Trolddom’, hvor museets to trolddomshistorikere diskuterer trolddomshistorie, har flere relevante afsnit. Vi anbefaler især:
  #2: Trolddom i dagligdagen 

’Harry Potter og Hemmelighedernes kammer’:

Vi har valgt filmen ”Harry Potter og Hemmelighedernes kammer”, der udover at være en god film, viser hvor meget i nutidens magiske verdener, der kobles sammen med 1600-tallets ideer om hekse og datidens forestillingsverden. Derudover indeholder den mange detaljer, som I skal høre mere om på jeres besøg på HEX! Museum of Witch Hunt.

Vi foreslår, at I samles til fællesfilm op til jeres besøg på HEX!. Enten i de enkelte grupper, eller samlet som klasse. Eleverne arbejder gruppevis med de tilhørende arbejdsspørgsmål.

 • Læs ’Lærervejledning’
 • Inddel eleverne i 4 grupper
 • Print ’Arbejdshæfte grp 1-4’
 • Se filmen og lad eleverne arbejde med arbejdsspørgsmålene
 • Opsamling på klassen
Efterbehandling

Som afslutning på besøget anbefaler vi, at I lytter til podcast om modmagi, som samler op på mange af de ting i selv så og oplevede under jeres besøg. Derefter skal I selv på mærkejagt i jeres lokalområde.

Podcastafsnit:

På jagt efter beskyttelsesmærker:

Gå på jagt efter magiske beskyttelsesmærker, som I så under besøget i jeres lokalområde. De fleste steder er de gamle kirker et godt sted at starter. Hvis I finder et mærke, må I meget gerne sende et billede til museet. På den måde kan I faktisk være med til at lave forskning.

 • Print ’Jagt efter magiske mærker’

Mål

I forløbet arbejdes med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensområder:

Historie
Efter 6. klassetrin

Kildearbejde: Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at gøre rede for fortolkninger af fortiden.

 • Historiske problemstillinger
 • Kildeanalyse

Historiebrug: Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum.

 • Historiske scenarier
 • Konstruktion og historiske fortællinger

Kristendomskundskab
Efter 6. klassetrin

Kristendom: Eleven kan udtrykke sig om, hvad kristendom er og om centrale begivenheder i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark.

 • Kristendommens historie
 • Kristne grundbegreber
 • Kristne udtryk

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
HEX! Museum of Witch Hunt
Sortebrødregade 1
6760 Ribe
Undervisningsmateriale

Lærervejledning

Arbejdshæfte gruppe 1

Arbejdshæfte gruppe 2

Arbejdshæfte gruppe 3

Arbejdshæfte gruppe 4

Jagt efter magiske mærker

Tilmelding

Send en mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100