Gratis

FN og danske veteraner

Beskrivelse

 

"Eftersom krige begynder i menneskers sind" (Citat: UNESCO's forfatning, 1945)
 

Som en del af Esbjerg Kommunes veteranpolitik tilbyder MYRTHUE et formidlingsforløb, der giver eleverne indsigt i og viden om Forsvarets internationale opgaver, indsatser og samarbejder i bl.a. FN. 

Formidlingen baserer sig i høj grad på personlige beretninger, og eleverne får undervejs indblik i, hvordan en udsendelse kan gribe dybt ind i ikke blot den udsendtes eget liv, men i hele familiens liv.

Som en del af forberedelsen får eleverne besøg af Esbjerg Kommunes veterankoordinator, Rene Lenskjold, der selv har deltaget i internationale missioner. 

Målet er, at eleverne efter forløbet har en forståelse af:

  • FN’s formål, organisation og mange arbejdsfelter
  • Vigtigheden af at være del af et globalt fællesskab – også for unge
  • At fællesskab forpligter – og har sine omkostninger

Forløbet indeholder et væld af inddragende aktiviteter, hvor eleverne dels tilegner sig konkret viden, dels debatterer, argumenterer og tager stilling. 

Forberedelse

Se filmen ”Uden min far” i børneudgaven med skolens unilogin eller stream den fra biblioteket.

Lad filmen danne baggrund for spørgsmål, som eleverne selv skal forberede, inden klassen får besøg af veterankoordinator Rene Lenskjold. Besøget varer ca. 90 minutter.

Du skal som lærer selv aftale tid og sted for dette besøg på telefon: 24 59 73 77 eller mail: renle [at] esbjerg [dot] dk

Hvis I har tid:

Lyt til podcast om FN’s historie, afsnit 1: ”FN – fred, sikkerhed og menneskerettigheder (15 minutter) og FN’s historie, afsnit 2: ”Det er svært at forestille sig en verden uden FN” (14 minutter)

Se filmen FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder fra HistorieLab.

Efterbehandling

Veterancentret har samlet en lang række beretninger i publikationen De unge i baglandet til soldater, der fik set for meget.

Udsendt af Danmark har udgivet et større materiale indeholdende bl.a. brætspillet ”Gennem ild og vand”, der  giver store muligheder for at arbejde tværfagligt og grundigt videre med Danmarks missioner ude i verden og de udsendte soldaters indsats.

Refleksioner over udsendtes rolle set fra et kvindeligt perspektiv kan findes i P1-podcasten Kvinder i krig.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende færdigheds- og vidensområder:

Historie
Efter 9. klassetrin

Kronologi og sammenhæng: Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger.

  • Kronologi, brud og kontinuitet
  • Det lokale, regionale og globale

Kanonpunktet:

  • FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne 1948

Samfundsfag

Efter 9. klassetrin

Politik: Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger

  • Det politiske system, retsstat og rettigheder
  • International politik

Gennem formidlingen sættes FN’s arbejdsområder i øvrigt i relation til FN's Verdensmål, herunder mål 1, 2, 3, 4, 11 og 16. 

MYRTHUEs tilbud og steder benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Sted
MYRTHUE på Esbjerg Museum
Nørregade 23
6700 Esbjerg

Forløbet foregår i Ovenlyssalen på Esbjerg Museum.

Tilmelding

Ring eller mail til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring

Tlf.nr. 7616 8100