Dissektion af fisk

Dissektion af fisk

Beskrivelse

Denne aktivitet giver dine elever en introduktion til den naturvidenskabelige tankegang og metode. Vi arbejder med de overordnede temaer: Evolution og tilpasning.

Her afprøves den naturvidenskabelige arbejdsmetode fra hypotese over forsøg til videre diskussion og konklusion. Eleverne arbejder sammen i grupper og får udleveret to forskellige fiskearter og et kompendium, der tager udgangspunkt i to enkle spørgsmål: “Hvor i havet lever de to fisk" og "Hvad lever de af?” Herefter skal de dissekere og sammenligne de to fisk og forholde sig til en række undersøgelsesspørgsmål.

Tilbydes også på engelsk.

Mål

Biologi
Efter 9. klasse

Undersøgelse: Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi

  • Undersøgelser i naturfag
  • Evolution
  • Økosystemer

Kommunikation: Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med biologi

  • Formidling
  • Argumentation
  • Ordkendskab
Sted
Fiskeri- og Søfartsmuseet
Tarphagevej 2
6710 Esbjerg V
Tilmelding

Booking af forløb foregår på mail eller telefon igennem museets planner Lotte Pedersen.

Har I spørgsmål til forløbets indhold, kan I kontakte museumformidler Lasse Visser Ottosen på tlf: 51 26 01 56 

Tlf.nr. 7612 2000